Τι νέο υπάρχει στο ABBYY FineReader

Βελτιωμένη ταχύτητα και ποιότητα OCR

 • Η επεξεργασία των εγγράφων πραγματοποιείται τώρα πιο γρήγορα και το κείμενο αναγνωρίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Τα περισσότερα στοιχεία της αρχικής μορφοποίησης διατηρούνται καθώς το πρόγραμμα πλέον εντοπίζει γραφήματα και διαγράμματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Προσθήκη νέων γλωσσών OCR: μαθηματικά σύμβολα (χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση απλών τύπων μίας γραμμής) και σύμβολα μεταγραφής αγγλικών λέξεων.

Δημιουργία και μετατροπή PDF

 • Βελτιωμένη μετατροπή PDF με επίπεδο κειμένου: το πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί το αρχικό επίπεδο κειμένου, αν υπάρχει.
 • Το ABBYY FineReader μπορεί πλέον να δημιουργήσει PDF από έγγραφα του Office όπως *.docx, *.xlsx, *.rtf, κ.λπ. και να συνδυάσει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.

Εργασία με PDF

Το πρόγραμμα πλέον περιλαμβάνει ένα ισχυρό εργαλείο για εργασία με PDF, το οποίο σας επιτρέπει:

 • Να επεξεργάζεστε διαφορετικούς τύπους PDF (συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχουν μόνο σαρώσεις) χωρίς να χρειάζεται να αναγνωρίζετε ή να μετατρέπετε ολόκληρο το έγγραφο.
 • Να προβάλλετε PDF, να πραγματοποιείτε αναζητήσεις μέσα σε PDF και να επισημαίνετε τμήματα κειμένου.
 • Να προσθέτετε σχόλια και σημειώσεις σε PDF και να απαντάτε σε σχόλια άλλων ατόμων.
 • Να συμπληρώνετε και να αποθηκεύετε φόρμες PDF.
 • Να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε μεταδεδομένα.
 • Να βρίσκετε και να αφαιρείτε ευαίσθητες πληροφορίες τόσο από το σώμα του κειμένου όσο και από τα σχόλια, τους σελιδοδείκτες και τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου.
 • Να προσθέτετε αριθμούς Bates στα έγγραφά σας.
 • Να υπογράφετε τα έγγραφά σας με ψηφιακή υπογραφή.

Σύγκριση εγγράφων

 • Τώρα μπορείτε να συγκρίνετε δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου, οι οποίες δεν χρειάζεται να είναι στην ίδια μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να συγκρίνετε μια έκδοση κειμένου με μια εικόνα, ένα έγγραφο PDF με μια σάρωση κ.λπ.

Μαζική επεξεργασία PDF

 • Δημιουργήστε PDF από αρχεία σε διάφορες μορφές.
 • Επεξεργαστείτε μαζικά PDF: δημιουργήστε PDF συμβατά με PDF/Α, μειώστε το μέγεθος των εγγράφων σας, βελτιώστε την ποιότητα εικόνων εγγράφων, προστατεύστε PDF με κωδικούς πρόσβασης και διαγράψτε μόνιμα ευαίσθητες πληροφορίες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χρήστες οι οποίοι συνεισέφεραν με τα σχόλιά τους και μας βοήθησαν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα. Ελπίζουμε ο νέος συνδυασμός δυνατοτήτων OCR και PDF να κάνουν το ABBYY FineReader ακόμη πιο χρήσιμο για εσάς.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.