Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε κείμενο σε οποιονδήποτε τύπο εγγράφων PDF, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν μόνο σαρώσεις. Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να διορθώσετε τυπογραφικά λάθη, να προσθέσετε νέο κείμενο και να επεξεργαστείτε τη μορφοποίηση ξεχωριστών γραμμών κειμένου.

Επεξεργασία κειμένου σε έγγραφα PDF που δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές

Για να επεξεργαστείτε ένα κείμενο σε ένα έγγραφο PDF:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ενώ το πρόγραμμα προετοιμάζει το έγγραφο για επεξεργασία.

  Η γραμμή εργαλείων Κείμενο θα εμφανιστεί πάνω από το έγγραφο.
 2. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων Κείμενο.

  Το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια γραμματοσειρά που μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο αρχικό έγγραφο.
 3. Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία της γραμμής του κειμένου, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από τη γραμμή.
 4. Για να τερματίσετε τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί .
 5. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Επεξεργασία σαρωμένων εγγράφων

Ορισμένα έγγραφα PDF είναι έγγραφα μόνο εικόνας, δηλαδή δεν περιέχουν επίπεδο κειμένου. Δείτε επίσης: Τύποι εγγράφων PDF.

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε κείμενο σε έγγραφα PDF, ακόμα και αν δεν περιέχουν επίπεδο κειμένου. Όταν ανοίγετε τέτοια έγγραφα, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του εγγράφου. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε (π.χ. διορθώσεις τυπογραφικών λαθών) μεταφέρονται, στη συνέχεια, σε εικόνα εγγράφου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ενώ το πρόγραμμα προετοιμάζει το έγγραφο για επεξεργασία. Μια γραμμή εργαλείων Κείμενο θα εμφανιστεί πάνω από το έγγραφο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.
 3. Εάν μια σελίδα έχει παραμορφωμένες γραμμές κειμένου ή άλλα ελαττώματα, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει αν θέλετε να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας. Για να βελτιώσετε την εικόνα πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε τις εντολές στην αναπτυσσόμενη λίστα Διόρθωση στρέβλωσης και προσανατολισμού σελίδας στη γραμμή εργαλείων Κείμενο.
 4. Το επεξεργάσιμο κείμενο θα περικλείεται σε πλαίσια. Κάντε κλικ στη γραμμή κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε και προσθέστε, διαγράψτε ή αλλάξτε το κείμενο ή αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της γραμματοσειράς και το στυλ της γραμματοσειράς, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων Κείμενο.
  Όταν κάνετε κλικ σε μια γραμμή κειμένου, το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια γραμματοσειρά που μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στη γραμμή κειμένου.
 5. Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία μιας γραμμής κειμένου, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από τη γραμμή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί για να τερματίσετε τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου.
 7. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Επεξεργασία εγγράφων PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Ορισμένα έγγραφα PDF περιέχουν ένα επίπεδο κειμένου κάτω από την εικόνα του εγγράφου. Δείτε επίσης: Τύποι εγγράφων PDF.

Όταν επεξεργάζεστε έγγραφα αυτού του είδους, το πρόγραμμα θα εφαρμόσει τις αλλαγές σας στο επίπεδο κειμένου και στην εικόνα του εγγράφου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ενώ το πρόγραμμα προετοιμάζει το έγγραφο για επεξεργασία. Μια γραμμή εργαλείων Κείμενο θα εμφανιστεί πάνω από το έγγραφο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.
 3. Όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο που περιέχει ήδη ένα επίπεδο κειμένου, το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να αναγνωρίσετε το έγγραφο και να αντικαταστήσετε το υπάρχον επίπεδο κειμένου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας την εντολή στην αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο κειμένου στη γραμμή εργαλείων Κείμενο.

  Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τις γλώσσες OCR. Μπορείτε επίσης να προεπεξεργαστείτε εικόνες για να διορθώσετε τον προσανατολισμό των σελίδων, να διορθώσετε την παραμόρφωση της εικόνας, να ισιώσετε τυχόν παραμορφωμένες γραμμές κειμένου και να καταργήσετε άλλα ελαττώματα.
  Μόλις αναγνωριστεί το έγγραφο, μπορείτε να ξεκινήσετε την επεξεργασία.
 4. Οι επεξεργάσιμες γραμμές κειμένου θα περικλείονται σε πλαίσια. Κάντε κλικ στη γραμμή κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε και προσθέστε, διαγράψτε ή αλλάξτε το κείμενο ή αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της γραμματοσειράς και το στυλ της γραμματοσειράς, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων Κείμενο.
  Όταν κάνετε κλικ σε μια γραμμή κειμένου, το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια γραμματοσειρά που μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στην αρχική γραμμή κειμένου.
 5. Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία μιας γραμμής κειμένου, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από τη γραμμή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί για να τερματίσετε τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου.
 7. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Χρήση του εργαλείου "Κείμενο" για εισαγωγή κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
 2. Είτε κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε νέο κείμενο ή σύρετε ένα πλαίσιο εκεί όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε νέο κείμενο.
 3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος ή το στυλ της γραμματοσειράς χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων "Κείμενο".
 4. Για να ολοκληρώσετε την ενέργεια, κάντε κλικ οπουδήποτε εκτός του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Εφαρμογή" στο μενού συντόμευσης.
  Το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια εικόνα φόντου για το εισηγμένο κείμενο η οποία θα συνδυαστεί άψογα με το φόντο της υπόλοιπης σελίδας.
 5. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.