Ψηφιακή υπογραφή

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του ατόμου που υπέγραψε το έγγραφο. Επιπλέον, οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπογεγραμμένα έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί.

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο:

 1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο > Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής....
 2. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα Υπογραφή ως. Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Προβολή πιστοποιητικού....
  Εάν το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε. Για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό, κάντε δεξιό κλικ στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε Εγκατάσταση πιστοποιητικού στο μενού συντόμευσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικού.
 3. Επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο υπογράφετε το έγγραφο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αιτία ή πληκτρολογήστε έναν νέο λόγο.
 4. Εάν απαιτείται, στα πεδία Θέση και Επικοινωνία καθορίστε τη θέση υπογραφής και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 5. Επιλέξτε Προσθήκη προσαρμοσμένης εικόνας σε ψηφιακή υπογραφή αν θέλετε η υπογραφή σας να συμπεριληφθεί σε μια εικόνα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή εικόνας... για να μεταβείτε σε ένα αρχείο εικόνας. Η εικόνα θα εμφανιστεί στα αριστερά της υπογραφής.
 6. Κάντε κλικ Υπογραφή.
 7. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί η υπογραφή ή απλώς κάντε κλικ στην επιθυμητή θέση.
 8. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Μια υπογραφή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του εγγράφου κατά τη στιγμή της υπογραφής. Εάν προσθέτετε μια νέα υπογραφή σε ένα ήδη υπογεγραμμένο έγγραφο, οι υπογραφές που προστέθηκαν προηγουμένως θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες μιας υπογραφής σε ένα έγγραφο:

 • Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων υπογραφής... στο μενού συντόμευσης ή
 • Κάντε διπλό κλικ στην υπογραφή στο παράθυρο Ψηφιακές υπογραφές.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF, το ABBYY FineReader επικυρώνει αυτόματα τις ψηφιακές υπογραφές στο έγγραφο, εφόσον υπάρχουν. Τα αποτελέσματα επικύρωσης θα εμφανίζονται στο παράθυρο Ψηφιακές υπογραφές το οποίο περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπογραφές που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο.

Για να διαγράψετε μια υπογραφή:

 • Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Αφαίρεση υπογραφής στο μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να διαγράψετε μια υπογραφή από ένα έγγραφο μόνον εάν διαθέτετε το αντίστοιχο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ψηφιακές υπογραφές σε ένα έγγραφο.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.