Dokumenter til mobilapp

Download

Du kan oprette dokumenter i FineReader PDF-mobilappen og fortsætte med at arbejde med dem i FineReader PDF på din pc.

For at sende et dokument fra din smartphone til din pc skal du gøre følgende:

  1. Installér FineReader PDF mobilappen på din iOS/Android-enhed (fås i App Store og Google Play).
  2. Opret et dokument på din iOS/Android-enhed ved hjælp af din FineReader PDF mobilapp.
  3. Send dokumentet til din pc ved hjælp af eksportér til Google Drive (FineReader).

For at få hurtig adgang til dokumenter, der er oprettet ved hjælp af mobilappen, skal du herefter:

  1. Installere en Google Drive cloudlagerklient på din pc.
    Downloade Google Drive til Windows fra Googles websted.
  2. På startskærmen skal du angive FineReader-mappen i dit lokale Google Drive-lager ved at klikke på Vælg mappe i fanen Mobil app.
  3. På den viste liste over mobilapp-dokumenter og -mapper skal du vælge det relevante dokument eller den relevante mappe.
  4. Foretag de ønskede ændringer, og gem dokumentet.

For yderligere oplysninger om arbejde med dokumenter, der er oprettet ved hjælp af mobilappen, henvises der til Integration med mobilappen.

17.05.2023 7:34:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.