Skenování a ukládání dokumentů

Můžete používat úlohy na záložce Skenovat v dialogovém okně Nová úloha a vytvářet digitální dokumenty v různých formátech. K získání obrazů dokumentů budete potřebovat skener nebo digitální fotoaparát.

 1. Vyberte záložku Skenovat a klikněte na úlohu:
  • Editor OCR otevírá skeny v nástroji editor OCR.
  • Dokument PDF vytváří soubory PDF z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Microsoft Word vytváří dokumenty Microsoft Word z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Microsoft Excel vytváří dokumenty Microsoft Excel z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Obrazové soubory vytváří plně obrazové dokumenty z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu;
  • Ostatní formáty vytváří dokumenty v oblíbených formátech, např. *.odt, *.pptx, *.epub a *.html, z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Zadejte nastavení specifická pro zvolený formát.
  Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Na začátku skenování se zobrazí dialogové okno s lištou průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. V závislosti na úloze zvolené v kroku 1 budou naskenované obrázky:
  • Zpracovány a přidány do projektu OCR v nástroji editor OCR.
  • Zpracovány a převedeny do PDF. Zadejte složku, do které chcete výsledný dokument uložit. Dokument zůstane otevřený v editoru OCR.
  • Zpracovány a převedeny do vybraného formátu. Zadejte složku, do které chcete výsledný dokument uložit. Dokument zůstane otevřený v editoru OCR.

Viz také: :

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.