Документи в мобилно приложение

Можете да създавате документи в мобилното приложение FineReader PDF и да продължите да работите с тях в FineReader PDF на компютъра си.

За да изпратите документ от смартфона към компютъра си, направете следното:

  1. Инсталирайте мобилното приложение FineReader PDF на устройството си с iOS (налично в App Store).
  2. От мобилното приложение FineReader PDF създайте документ на устройството си с iOS.
  3. Изпратете документа на компютъра си чрез експортиране в Google Drive (FineReader).

След това, за да получите бърз достъп до документи, създадени с помощта на мобилното приложение:

  1. Инсталирайте на компютъра си клиент за съхранение в облак на Google Drive.
    Изтеглете Google Drive за Windows от уебсайта на Google.
  2. На началния екран посочете папката FineReader в локалното хранилище на Google Drive, като щракнете върху Изберете папка в раздела Мобилно приложение.
  3. От списъка с документи и папки за мобилни приложения, които ще се покажат, изберете подходящия документ или папка.
  4. Направете промените и запазете документа.

За повече информация относно работата с документи, създадени с помощта на мобилното приложение, вижте Интеграция с мобилното приложение.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.