Yêu cầu đối với hệ điều hành

Hệ điều hành:

 • Microsoft Windows 11 / 10 (64-bit),
 • Máy chủ Microsoft Windows 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2.

Hệ điều hành phải hỗ trợ ngôn ngữ bạn chọn cho giao diện người dùng.

Yêu cầu tối thiểu

 1. Bộ xử lý x64 1 GHz hoặc nhanh hơn.
 2. 2 GB RAM: đối với hệ thống đa bộ xử lý, yêu cầu thêm 512 MB RAM cho mỗi bộ xử lý bổ sung.
 3. Dung lượng đĩa cứng 1,6 GB để cài đặt chương trình điển hình và 1,6 GB dung lượng trống để chương trình hoạt động tối ưu.
 4. Card màn hình và màn hình hỗ trợ độ phân giải 1024x768 trở lên.
 5. Cần có kết nối Internet để kích hoạt số sê-ri của bạn.
 6. Bàn phím và chuột hoặc thiết bị trỏ khác.

Yêu cầu được khuyến nghị

 1. Bộ xử lý Intel® hoặc AMD x64 1,5GHz hoặc nhanh hơn.
 2. 4 GB RAM.
 3. Dung lượng đĩa cứng 1,6 GB để cài đặt chương trình điển hình và 1,6 GB dung lượng trống để chương trình hoạt động tối ưu.
 4. Card màn hình và màn hình hỗ trợ độ phân giải 1024x768 trở lên.
 5. Cần có kết nối Internet để kích hoạt số sê-ri của bạn.
 6. Bàn phím và chuột hoặc thiết bị trỏ khác.

Hỗ trợ máy chủ đầu cuối

ABBYY FineReader PDF đã được kiểm tra với các máy chủ đầu cuối sau:

 • Máy chủ Microsoft Windows 2022, 2019, 2016, 2012 R2 (Remote Desktop, RemoteApp và Remote Desktop Web Access)
 • Citrix Workspace App 1808 (using the sử dụng ứng dụng Đã cài đặt được truy cập từ một kịch bản máy chủ), Citrix Virtual Apps và Desktops

Software requirements

 • Microsoft Office
 • LibreOffice

Install one of the recommended software for quick conversion tasks, comparing documents, or adding new pages in editable formats to PDF documents.

Máy quét và máy in đa năng

ABBYY FineReader PDF hỗ trợ máy quét tương thích TWAIN và WIA và máy in đa chức năng (MFP).

Để biết danh sách các định dạng tệp được hỗ trợ ABBYY FineReader PDF, hãy xem mục Định dạng tài liệu được hỗ trợ.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.