Nhận dạng văn bản được viết bằng tập lệnh Gothic

ABBYY FineReader có thể giúp bạn nhận ra các tài liệu và sách lịch sử được viết bằng kiểu chữ Gothic ở các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Latvia. Việc làm việc với các tài liệu này khác nhau ở một số khía cạnh, như được mô tả dưới đây.

Ngôn ngữ nhận dạng tập lệnh Gothic

Để nhận dạng văn bản được viết bằng kiểu chữ Gothic, chương trình sử dụng 6 ngôn ngữ sau:

 1. Tiếng Anh cổ.
 2. Tiếng Pháp cổ.
 3. Tiếng Đức cổ.
 4. Tiếng Ý cổ.
 5. Tiếng Tây Ban Nha cổ.
 6. Tiếng Gothic Latvia.

Các phông chữ Gothic được hỗ trợ

Bạn có thể cần cài đặt thêm phông chữ Windows để văn bản được hiển thị theo kiểu chữ Gothic trong kết quả nhận dạng.

ABBYY FineReader hỗ trợ các tập lệnh Gothic sau đây:

 1. Textur/Textualis — kiểu chữ blackletter.
 2. Fraktur — kiểu chữ blackletter với các nét góc cạnh.
 3. Schwabacher — kiểu chữ "gãy" với các nét tròn ở một số chữ cái.

Nếu không cài đặt phông chữ Gothic, kết quả nhận dạng sẽ được hiển thị theo phông chữ Arial, Times hoặc Courier.

Hướng dẫn nhận dạng văn bản được viết bằng tập lệnh Gothic

Để nhận dạng tài liệu chứa văn bản kiểu chữ Gothic, hãy làm như sau:

 1. Trong cửa sổ OCR Editor, chọn Ngôn ngữ khác... từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ trên thanh công cụ chính. Trong Trình biên tập ngôn ngữ hộp thoại mở, chọn  Chỉ định ngôn ngữ OCR bằng tay tùy chọn và xác định ngôn ngữ thích hợp từ danh sách. Sau đó nhấp vào OK.

  Việc chọn nhiều ngôn ngữ nhận dạng cùng một lúc (ví dụ: tiếng Anh và tiếng Anh cổ hoặc tiếng Đức và tiếng Đức cổ) có thể ảnh hưởng không tốt đến kết quả nhận dạng. Để tránh gặp lỗi này, chỉ xác định ngôn ngữ sẽ được sử dụng để nhận dạng văn bản Gothic.
  Để biết thêm thông tin về cách khởi chạy OCR Editor, hãy xem mục Khởi chạy OCR Editor.
 2. Quét hoặc mở hình ảnh.
  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Nhận tài liệu.
 3. Nhấp vào trên thanh công cụ chính.

Kết quả nhận dạng sẽ được hiển thị trong cửa sổ Văn bản.

Kết quả nhận dạng sẽ được hiển thị bằng phông chữ Gothic nếu tài liệu nguồn được viết bằng phông chữ được hỗ trợ được cài đặt trên máy của bạn. Nếu không, phông chữ Arial, Times hoặc Courier sẽ được sử dụng.

Nếu cần, hãy thay đổi phông chữ của kết quả:

 1. Chọn văn bản thích hợp.
 2. Nhấp Thuộc tính trong menu ngữ cảnh cho văn bản đó.
 3. Trên Thuộc tính văn bản bảng điều khiển, chọn phông chữ thích hợp từ danh sách.

Văn bản tài liệu sẽ được hiển thị bằng phông chữ được chỉ định.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.