Quét thành tệp hình ảnh

Tác vụ Quét tệp hình ảnh trong cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ cho phép bạn tạo tài liệu chỉ có hình ảnh từ hình ảnh thu được từ máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số.

 1. Chọn Quét tab và nhấp vào Quét tệp hình ảnh tác vụ.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Chọn định dạng hình ảnh
   Sử dụng cài đặt này để chọn định dạng tệp hình ảnh mong muốn.
  2. Nén
   Nếu chọn định dạng TIFF, bạn sẽ có thể nén các hình ảnh quét. Nén hình ảnh giúp giảm kích cỡ tệp.
   Việc sử dụng các phương thức nén khác nhau dẫn đến tỷ lệ nén dữ liệu khác nhau và có thể làm mất dữ liệu (giảm chất lượng hình ảnh). Có hai nhân tố mà bạn phải cân nhắc khi chọn một phương thức nén: chất lượng hình ảnh trong tệp đầu ra và kích cỡ tệp đầu ra.
   ABBYY FineReader cho phép bạn sử dụng các phương thức nén sau đây:
   • PACKBITS
    Không gây mất dữ liệu và rất phù hợp để nén ảnh quét đen trắng.
   • JPEG (định dạng JFIF)
    Phương thức này được sử dụng để nén hình ảnh thang độ xám và hình ảnh màu như ảnh chụp. Phương thức này nén hình ảnh xuống đáng kể nhưng làm mất dữ liệu. Điều này dẫn tới giảm chất lượng hình ảnh (mờ và mất độ bão hòa màu).
   • ZIP
    Không gây mất dữ liệu và xử lý tốt nhất trên hình hảnh chứa các vùng đơn sắc lớn như ảnh chụp màn hình và hình ảnh đen trắng.
   • LZW
    Không gây mất dữ liệu và xử lý tốt nhất trên hình ảnh đồ họa vector và hình ảnh thang độ xám.
  3. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh...
   Chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.  
 6. Nhấp Quét thành <định dạng>.
 7. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét nhiều trang hơn bằng cài đặt hiện tại hoặc nhấp Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Chỉ định thư mục bạn muốn lưu tệp đầu ra vào đó

Khi tác vụ đã hoàn thành, các tệp đầu ra ở định dạng đã chỉ định sẽ được tạo vào trong thư mục mà bạn đã chỉ định. Tất cả các trang của tài liệu cũng sẽ được mở trong OCR Editor.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.