Xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF

Bạn có thể sử dụng PDF Editor để xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF trước khi phát hành tài liệu. Cả văn bản và hình ảnh đều có thể được soạn thảo.

  1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF nhấp hoặc nhấp vào mũi tên bên cạnh công cụ này và chọn Chế độ soạn thảo.
  2. Nếu bạn muốn thay đổi màu của các hình chữ nhật sẽ được vẽ lên trên văn bản được soạn thảo, nhấp vào một trong bảy hộp màu trên thanh công cụ hoặc nhấp vào mũi tên và chọn bất kỳ màu mong muốn nào khác từ bảng màu. Để chọn nhiều màu hơn nữa, nhấp Màu khác....
  3. Chọn văn bản và/hoặc hình ảnh mà bạn muốn xóa.

Kết quả là, nội dung được chọn sẽ được xóa khỏi tài liệu và các lần xuất hiện tương ứng của chúng được vẽ lên trên bằng màu bạn chọn.

ABBYY FineReader cũng cho phép bạn sử dụng tính năng Tìm kiếm để xóa dữ liệu nhạy cảm.

  1. Mở ngăn Tìm kiếm.
  2. Nhập văn bản để tìm.
  3. Chọn các lần xuất hiện bạn muốn soạn thảo.
  4. Nhấp vào nút .

Văn bản được chọn sẽ được vẽ lên trên trong văn bản và được thay thế bằng các dấu hoa thị trong các đối tượng không xuất hiện trong nội dung văn bản của tài liệu (ví dụ: trong nhận xét, dấu trang và siêu dữ liệu).

Bạn có thể xóa đối tượng và dữ liệu không xuất hiện trong nội dung văn bản của tài liệu (ví dụ: nhận xét, chú thích, dấu trang, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, v.v..):

  1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh và chọn Xóa đối tượng và dữ liệu....
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn các đối tượng và dữ liệu cần xóa và nhấp Áp dụng.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.