Tạo bảng tính Microsoft Excel

Trong ô cửa sổ Tác vụ mới bạn có thể tạo tài liệu Microsoft Excel từ tệp PDF và hình ảnh và từ tệp ở định dạng bất kỳ được hỗ trợ. Bạn còn có thể chuyển đổi và kết hợp nhiều tệp thành một tài liệu Excel.

Chuyển đổi một hay nhiều tệp

 1. Nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Chuyển đổi thành Microsoft Excel.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một hoặc nhiều tệp để chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Giữ nguyên định dạng.
   Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.
   • Văn bản có định dạng
    Kiểu phông chữ, cỡ phông chữ và định dạng đoạn văn sẽ được giữ lại.
   • Văn bản thuần túy
    Chỉ các đoạn văn sẽ được giữ lại. Một phông chữ duy nhất sẽ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu.
  2. Ngôn ngữ OCR Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Giữ lại ảnh (chỉ XLSX) Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ lại ảnh trong tài liệu đầu ra.
  4. Tạo một bảng tính riêng cho mỗi trang (chỉ XLSX) Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tạo một bảng tính Microsoft Excel riêng từ mỗi trang của tài liệu gốc.
  5. Tùy chọn khác... Mở XLS(X) tab của Cài đặt định dạng hộp thoại.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Nhấp vào Chuyển đổi thành Excel nút.
 6. Xác định thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ hoàn thành, tệp Microsoft Excel thu được sẽ được đặt trong thư mục bạn đã chỉ định.

Kết hợp các tệp

 1. Nhấp vào Mở sau đó nhấp Chuyển đổi thành Microsoft Excel.
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp bạn muốn chuyển đổi.
 3. Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
 4. Thêm hoặc xóa tệp nếu cần.
 5. Sắp xếp tệp theo thứ tự mong muốn và chọn Kết hợp tất cả các tệp thành một tài liệu tùy chọn.
 6. Nhấp vào Chuyển đổi thành Excel nút.
 7. Chỉ định tên và thư mục đích cho tệp đầu ra.
  Khi tác vụ hoàn thành, tệp Microsoft Excel thu được sẽ được đặt trong thư mục bạn đã chỉ định.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.