Cài đặt PDF

Hiện có các cài đặt sau:

Chất lượng hình ảnh

Nếu văn bản của bạn chứa nhiều hình ảnh hoặc bạn chọn lưu hình ảnh trang cùng với văn bản được nhận dạng, tệp PDF thu được có thể có kích thước tương đối lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong Chất lượng hình ảnh danh sách thả xuống:

 • Chất lượng tốt nhất
  Chọn tùy chọn này để lưu giữ chất lượng ảnh hoặc hình ảnh trang. Độ phân giải ban đầu của hình ảnh nguồn sẽ được giữ nguyên.
 • Cân bằng
  Chọn tùy chọn này để giảm kích cỡ của tệp PDF trong khi giữ chất lượng của ảnh hoặc hình ảnh trang ở mức độ tương đối cao.
 • Kích cỡ nhỏ gọn
  Chọn tùy chọn này để giảm đáng kể kích cỡ tệp PDF đầu ra. Độ phân giải của ảnh và hình ảnh trang sẽ giảm xuống 300 dpi, làm ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.
 • Tùy chỉnh...
  Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chỉ định cài đặt chất lượng hình ảnh tùy chỉnh. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn cài đặt mong muốn và nhấp OK.

Tạo tài liệu PDF/A

Bật tùy chọn này nếu bạn muốn tạo tài liệu PDF/A và chọn phiên bản PDF/A mà bạn muốn sử dụng.

Tạo tài liệu PDF/UA (yêu cầu OCR)

Bật tùy chọn này nếu bạn muốn tạo tài liệu PDF/UA. Xin lưu ý rằng tài liệu chuyển đổi xong có thể không giống hoàn toàn tài liệu gốc.

Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu

Tùy chọn này cho phép bạn bảo vệ tài liệu PDF của bạn bằng mật khẩu để tránh bị mở, in hoặc chỉnh sửa trái phép. Nhấp vào nút Cài đặt... và chỉ định cài đặt bảo vệ trong hộp thoại mở ra:

 • Mật khẩu mở tài liệu
  Nếu tài liệu của bạn có Mật khẩu mở tài liệu, người dùng chỉ có thể mở được tài liệu sau khi nhập mật khẩu bạn đã chỉ định. Để đặt mật khẩu cho tài liệu của bạn:
  1. Bật tùy chọn Giới hạn truy cập bằng mật khẩu mở tài liệu.
  2. Nhập mật khẩu và xác nhận.
   Tắt tùy chọn Ẩn ký tự nếu bạn muốn hiển thị các ký tự của mật khẩu trong trường Mật khẩu mở tài liệu.
 • Mật khẩu cấp quyền
  Mật khẩu này bảo vệ tài liệu PDF của bạn không bị chỉnh sửa và in trái phép và ngăn người dùng không biết mật khẩu sao chép nội dung tài liệu sang ứng dụng khác. Người dùng sẽ chỉ có thể thực hiện được các thao tác này sau khi nhập mật khẩu bạn đã chỉ định. Để đặt mật khẩu này:
  1. Bật tùy chọn Hạn chế in và chỉnh sửa với mật khẩu cho phép.
  2. Nhập mật khẩu và xác nhận.
   Tắt tùy chọn Ẩn ký tự nếu bạn muốn hiển thị các ký tự của mật khẩu trong trường Mật khẩu quyền.

   Tiếp theo, chọn thao tác bạn muốn cho phép người dùng thực hiện.
   • Danh sách thả xuống In có các tùy chọn cho phép hoặc hạn chế in tài liệu.
   • Danh sách thả xuống Chỉnh sửa có các tùy chọn cho phép hoặc hạn chế chỉnh sửa tài liệu.
   • Tùy chọn Cho phép sao chép văn bản, hình ảnh và nội dung khác cho phép người dùng sao chép nội dung (văn bản, ảnh, v.v..) từ tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn cấm các thao tác đó, đảm bảo tùy chọn này không được chọn.
   • Tùy chọn Cho phép trình đọc màn hình đọc văn bản cho phép phần mềm đọc màn hình đọc văn bản từ tài liệu khi tài liệu được mở. Nếu bạn muốn cấm các thao tác đó, đảm bảo tùy chọn này không được chọn.
 • Encryption level
  Danh sách thả xuống Mã hóa có các tùy chọn mã hóa tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • AES 128-bit là thuật toán mã hóa khá mạnh dựa trên chuẩn AES.
 • AES 256-bit là thuật toán mã hóa mạnh dựa trên chuẩn AES.

Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách thả xuống Mã hóa danh sách thả xuống. Toàn bộ nội dung tài liệu mã hóa toàn bộ văn bản mà Toàn bộ nội dung tài liệu trừ siêu dữ liệu dữ liệu của văn bản không bị mã hóa và có thể đọc được.

Xóa đối tượng và dữ liệu

Bật tùy chọn này nếu bạn không muốn giữ nguyên các đối tượng khác nhau có trong tài liệu PDF, nhấp vào nút Chọn... để chọn các đối tượng mà bạn không muốn giữ lại:

 • Nhận xét và chú thích
  Ghi chú, chú thích, hình dạng và khối văn bản sẽ không được lưu.
 • Liên kết, phương tiện truyền thông, các hành động, kịch bản, và dữ liệu biểu mẫu
  Các thành phần tương tác sẽ không được lưu.
 • Dấu trang
  Dấu trang sẽ không được lưu.
 • Tệp đính kèm
  Tệp đình kèm sẽ không được lưu.

Sử dụng một cỡ giấy cho tất cả hình ảnh trong trang

Nếu tắt tùy chọn này, cỡ giấy ban đầu của hình ảnh trang sẽ được giữ lại. Bật tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng cỡ giấy cụ thể trong tài liệu PDF của bạn.

Sử dụng bộ nén MRC (yêu cầu OCR)

Chọn tùy chọn này để áp dụng thuật toán nén MRC, giúp giảm đáng kể kích cỡ tệp và giữ nguyên chất lượng của hình ảnh.

Tùy chọn Sử dụng bộ nén MRC (yêu cầu OCR) khả dụng với tài liệu PDF có thể tìm kiếm khi tùy chọn Văn bản dưới hình ảnh trang được bật.

Áp dụng ABBYY Precise Scan để làm mịn các ký tự trên hình ảnh

Bật tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng công nghệ ABBYY PreciseScan để làm mịn các ký tự trong tài liệu. Vì vậy, các ký tự sẽ không bị hiệu ứng răng cưa ngay cả khi bạn phóng to trên trang.

Cài đặt PDF có thể tìm kiếm

Nhóm tùy chọn này cho phép bạn quyết định lưu những thành phần nào trong tài liệu của bạn. Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 • Chỉ văn bản và hình ảnh
  Tùy chọn này chỉ lưu văn bản được nhận dạng và ảnh liên kết. Trang sẽ có thể được tìm kiếm đầy đủ và kích cỡ tệp PDF sẽ nhỏ. Hình thức của tài liệu thu được có thể hơi khác so với bản gốc
 • Văn bản trên hình ảnh trang
  Tùy chọn này lưu nền và ảnh của tài liệu gốc và đặt văn bản đã nhận dạng lên trên nền và hình ảnh. Thông thường, loại PDF này yêu cầu nhiều dung lượng đĩa trống hơn Chỉ văn bản và hình ảnh. Tài liệu PDF thu được sẽ có thể được tìm kiếm đầy đủ. Trong một số trường hợp, hình thức của tài liệu thu được có thể hơi khác so với bản gốc.
 • Văn bản dưới hình ảnh trang
  Tùy chọn này lưu toàn bộ trang thành một hình ảnh và đặt văn bản đã nhận dạng ở bên dưới hình ảnh đó. Lớp văn bản này cho phép tìm kếm tài liệu và sao chép văn bản trong khi hình ảnh trang đảm bảo tài liệu gần như giống với bản gốc.

Tạo dấu trang từ tiêu đề

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tạo mục lục từ các tiêu đề tài liệu.

Tạo thẻ PDF

Chọn tùy chọn này để thêm thẻ PDF vào tài liệu PDF đầu ra.

Bên cạnh văn bản và ảnh, tệp PDF có thể chứa thông tin về cấu trúc tài liệu như các phần lôgic, ảnh và bảng. Thông tin này được lưu trữ trong thẻ PDF. Tệp PDF có các thẻ PDF có thể dàn lại để vừa với các kích thước màn hình khác nhau và sẽ hiển thị tốt trên các thiết bị cầm tay.

Phông chữ

Khi lưu văn bản ở định dạng PDF, bạn có thể sử dụng phông chữ Adobe hoặc các phông chữ Windows được cài đặt trên máy tính của bạn. Để chỉ định bộ phông chữ sẽ được sử dụng, chọn một trong các tùy chọn sau từ danh sách thả xuống:

 • Sử dụng phông chữ định trước
  Tệp PDF sẽ sử dụng phông chữ Adobe, ví dụ: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Sử dụng phông chữ Windows
  Tệp sẽ sử dụng những phông chữ Windows được cài đặt trên máy tính của bạn.

Để nhúng phông chữ trong tài liệu PDF, chọn Phông chữ đã nhúng. Tùy chọn này sẽ làm tệp tài liệu lớn hơn, nhưng tài liệu sẽ hiển thị giống nhau trên mọi máy tính.

Phông chữ đã nhúng chỉ khả dụng với Chỉ văn bản và hình ảnhVăn bản trên hình ảnh trang tài liệu PDF.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu của tài liệu khi được lưu ở định dạng PDF. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.