Các tùy chọn quét và mở

Để tùy chỉnh quá trình quét và mở các trang trong ABBYY FineReader, bạn có thể:

Bạn có thể truy cập những cài đặt này từ các hộp thoại cho mở và quét tài liệu (nếu bạn đang sử dụng giao diện quét của ABBYY FineReader 12) và trên tab Quét/Mở của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…).

Quan trọng! Mọi thay đổi bạn thực hiện trong hộp thoại Tùy chọn sẽ chỉ được áp dụng cho hình ảnh mới được quét/mở.

Tab Quét/Mở của hộp thoại Tùy chọn có các tùy chọn sau:

Cài đặt tự động phân tích và nhận dạng

Theo mặc định, tài liệu FineReader được phân tích và nhận dạng tự động, nhưng bạn có thể thay đổi cách xử lý này. Hiện có các chế độ sau:

 • Đọc hình ảnh trang (bao gồm tiền xử lý hình ảnh)

Mọi hình ảnh được thêm vào tài liệu FineReader được xử lý sơ bộ tự động sử dụng các cài đặt từ nhóm tùy chọn Xử lý hình ảnh. Phân tích và nhận dạng cũng được thực hiện tự động.

 • Phân tích hình ảnh trang (bao gồm tiền xử lý hình ảnh)

Xử lý sơ bộ ảnh và phân tích tài liệu được thực hiện tự động, nhưng nhận dạng phải được bắt đầu thủ công.

 • Tiền xử lý hình ảnh trang

Chỉ xử lý sơ bộ được thực hiện tự động. Phân tích và nhận dạng phải được bắt đầu bằng tay. Chế độ này thường được sử dụng cho các tài liệu có cấu trúc phức tạp.

Nếu bạn không muốn hình ảnh bạn thêm vào tài liệu FineReader được xử lý tự động, bỏ chọn Tự động xử lý các trang khi chúng được thêm vào. Tùy chọn này cho phép bạn mở nhanh các tài liệu lớn, chỉ nhận dạng các trang nhất định trong tài liệu và lưu tài liệu dưới dạng hình ảnh.

Các tùy chọn xử lý sơ bộ ảnh

ABBYY FineReader 12 cho phép bạn tự động xóa bỏ các lỗi ảnh quét và ảnh kỹ thuật số phổ biến.

Xử lý chung

 • Tách các trang đối diện

Chương trình sẽ tự động tách hình ảnh chứa các trang đối diện thành hai hình ảnh chứa từng trang.

 • Phát hiện hướng trang

Hướng của các trang được thêm vào tài liệu FineReader sẽ được phát hiện tự động và sửa nếu cần.

 • Chỉnh ảnh nghiêng

Các trang bị nghiêng sẽ được phát hiện tự động và chỉnh ảnh nghiêng nếu cần.

 • Sửa biến dạng hình thang

Chương trình sẽ tự động phát hiện biến dạng hình thang và dòng văn bản không đều trên ảnh kỹ thuật số và ảnh quét của sách. Những lỗi này sẽ được sửa khi thích hợp.

 • Sửa thẳng các dòng văn bản

Chương trình sẽ tự động phát hiện các dòng văn bản không đều trên hình ảnh và nắn thẳng mà không sửa biến dạng hình thang.

 • Đảo ngược hình ảnh

Khi thích hợp, ABBYY FineReader 12 sẽ đảo ngược màu hình ảnh sao cho hình ảnh chứa văn bản tối trên nền sáng.

 • Xóa dấu màu

Chương trình sẽ phát hiện và xóa bất kỳ nhãn màu hoặc dấu màu nào được thực hiện bằng bút để hỗ trợ nhận dạng văn bản bị che bởi các dấu này. Công cụ này được thiết kế cho các tài liệu được quét có văn bản tối trên nền trắng. Không chọn tùy chọn này cho ảnh và tài liệu kỹ thuật số có nền màu.

 • Sửa độ phân giải hình ảnh

ABBYY FineReader 12 sẽ tự động phát hiện độ phân giải tốt nhất cho hình ảnh và sẽ thay đổi độ phân giải của hình ảnh khi cần.

Sửa ảnh

 • Phát hiện cạnh trang

Đôi khi, ảnh kỹ thuật số có các đường viền không chứa dữ liệu hữu ích nào. Chương trình sẽ phát hiện những đường viền này và xóa chúng.

 • Làm trắng nền

ABBYY FineReader sẽ làm trắng nền và chọn độ sáng tốt nhất cho hình ảnh.

 • Giảm nhiễu ISO

Nhiễu sẽ tự động được khử khỏi ảnh chụp.

 • Xóa mờ do chuyển động

Độ sắc nét của ảnh kỹ thuật số bị mờ sẽ được nâng cao.

Lưu ý: Bạn có thể tắt tất cả những tùy chọn này khi quét hoặc mở các trang tài liệu và vẫn áp dụng bất kỳ tính năng xử lý sơ bộ mong muốn nào trong Biên tập ảnh. Để biết chi tiết, xem "Xử lý sơ bộ ảnh".

Quét giao diện

Theo mặc định, ABBYY FineReader sử dụng giao diện quét riêng. Hộp thoại quét có các tùy chọn sau:

Gợi ý: Bạn có thể chọn bật tính năng xử lý sơ bộ nào, lỗi nào sẽ được xóa bỏ và tài liệu có được tự động phân tích và nhận dạng hay không. Để làm như vậy, bật tùy chọn Tự động xử lý các trang khi chúng được thêm vào và nhấp vào nút Tùy chọn….

 • Quét nhiều trang:
  1. Sử dụng khay nạp tài liệu tự động (ADF)
  2. Quét hai mặt
  3. Đặt thời gian hẹn giờ quét trang tính bằng giây

Nếu giao diện quét của ABBYY FineReader 12 không tương thích với máy quét của bạn, bạn có thể sử dụng giao diện nguyên bản của máy quét. Tài liệu của máy quét sẽ chứa mô tả về hộp thoại này và các thành phần trong hộp thoại.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.