Açılır liste

Açılır Liste kullanıcın listeden bir değer seçmesine ya da özel bir değer girmesine imkan verir.

Formunuza bir açılır liste eklemek için form düzenleme moduna geçin ve aracına tıklayın.
Ayrıca bakınız: Etkileşimli alanlar ekleme

Bir açılır listeyi düzenlemek için açılır listeye sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Özellikler... öğesini seçin.
Ayrıca bakınız: Etkileşimli alanları düzenleme

Açılır liste özellikleri

Genel sekmesi

Görünüm sekmesi

Liste öğeleri sekmesi

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.