PDF belge türleri

Bir PDF belgesinin özellikleri, belgenin hangi programda oluşturulduğuna bağlıdır. Bazı PDF belgeleri arama yapılabilir türdedir ve içindeki metinleri kopyalamanız mümkündür. Diğer taraftan bazı durumlarda ise bunları yapmak için PDF belgelerini ABBYY FineReader gibi özel uygulamalarda açmanız gerekir. Üç tür PDF belgesi vardır.

Sadece görüntü içeren PDF belgeleri

Sadece görüntü içeren PDF belgeleri, basılı belgelerin taranmış kopyalarından oluşturulur. Metin katmanı olmaksızın, sayfaların görüntülerini içerir. Sadece görüntü içeren PDF dosyalarında PDF görüntüleme uygulamaları kullanılarak arama yapılamaz ve içerdiği metin genellikle değiştirilemez veya işaretlenemez.

ABBYY FineReader 14 özel bir arka plan OCR işlemi kullanır. Bu özel işlem sadece görüntü içeren belgelerin içinde geçici bir metin katmanı oluşturur ve sayfa görüntülerinde arama, kopyalama ve hatta düzenleme yapılmasını mümkün kılar. Ayrıca ABBYY FineReader 14 bu metin katmanını belgeye kaydetmenizi ve böylece belgedeki metin üzerinde arama yapılabilmesini ve diğer uygulamalara kopyalanabilmesini sağlar. Ayrıca bakınız: PDF Ayarları.

Arama yapılabilir PDF belgeleri

Arama yapılabilir PDF belgeleri sayfa görüntüleri ve bunların altına yerleştirilmiş görünmez bir metin tabakasından meydana gelir. Bu tür belgeler genellikle bir kağıt belgenin taranması, tanınması ve tanınmış metnin bir metin katmanına kaydedilmesi ile oluşturulur.

Bir PDF belgesini açtığınızda, ABBYY FineReader bu belgeyi analiz ederek kullanılabilir bir metin katmanına sahip olup olmadığını belirler. Ayrıca bakınız: OCR seçenekleri. Bir metin katmanı varsa belgedeki metin içinde arama yapılabilir ve metin herhangi bir PDF uygulamasında kopyalanabilir. ABBYY FineReader, çoğu PDF uygulamasından farklı olarak aranabilir PDF belgelerindeki metni düzenlemenize izin verir.

ABBYY FineReader'da, arama yapılabilir PDF belgeleri şu şekilde oluşturulabilir:

  1. Bir sadece görüntü içeren PDF belgesine bir metin katmanı ekleyerek.
  2. PDF belgelerini ve görüntü dosyalarını arama yapılabilir PDF biçimine dönüştürerek. Bunu yapmak için PDF biçimi ayarlarındaki seçenekler grubundan Sayfa görüntüsü altında metin seçeneğini Arama Yapılabilir PDF ayarları etkinleştirin. Ayrıca bakınız: PDF Ayarları.

Diğer uygulamalarda oluşturulmuş PDF belgeleri

Arama yapılabilir PDF belgeleri, çeşitli düzenlenebilir biçimlerden (DOCX gibi) oluşturulabilir. Bu tür belgeler bir metin katmanı ve resimler içerir ancak sayfa görüntülerini içermez. Bu belgelerde arama yapılabilir ve bunların metin ve resim içerikleri kopyalanabilir ve düzenlenebilir; bu işlemlerin yapılabilmesi için bir parola girilmesi gerekmemelidir ya da bir parola varsa kullanıcının bu parolayı bilmesi gerekir.

Bu tür PDF belgeleri şöyle oluşturulabilir:

  1. Düzenlenebilir bir belgeyi bu belgenin oluşturulduğu programda açarak ve PDF olarak kaydederek.
  2. ABBYY FineReader kullanarak başka bir PDF belgesi türüne ya da bu türden başka bir PDF biçimine dönüştürerek (PDF biçimi ayarlarından Yalnızca metin ve resim seçeneğini Arama Yapılabilir PDF ayarları). Ayrıca bakınız: PDF Ayarları.

Sonuç olarak elde edilen PDF belgesinin düzenlenmesi, diğer PDF belgesi türlerine göre daha kolay olur ancak belge, orijinalinden görsel açıdan farklı olabilir.

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.