Basılı Belgeniz Standart Olmayan Yazı Tipleri İçeriyorsa

Eğitim modu, dekoratif yazı tipi veya özel karakter içeren (örn. matematik sembolleri) belgelerde OCR kalitesini artırır.

Not: Eğitim modunun başka durumlarda kullanılması önerilmez, zira tanıma kalitesi bakımından elde ettiğiniz kazanç eğitim için harcadığınız zaman ve çabayla karşılaştırıldığında yetersiz kalacaktır.

Eğitim modunda, tüm metinde OCR işlemi yaparken kullanılacak olan bir kullanıcı kalıbı oluşturulur.

Kullanıcı kalıplarını kullanma

Bir belgeyi tanımak üzere kalıp kullanmak için:

 1. Seçenekler iletişim kutusunu açın (Araçlar > Seçenekler…) ve Oku sekmesine tıklayın.
 2. Eğitim altında Yalnızca kullanıcı kalıbı kullan seçeneğini seçin.

Not: Tümleşik ve kullanıcı kalıplarını kullan seçeneğini seçerseniz, ABBYY FineReader 12, OCR için kullanıcı kalıplarını ve bunların fabrikada ayarlanmış kalıplarını kullanır.

 1. Kalıp Editörü… düğmesini tıklayın.
 2. Kalıp Editörü iletişim kutusunda istediğiniz kalıbı seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.
 3. ABBYY FineReader ana penceresinde Oku düğmesine tıklayın.

Bir kullanıcı kalıbı oluşturma ve eğitme

Yeni karakterleri ve birleşik harfleri tanımak amacıyla kullanıcı kalıbı eğitmek için:

 1. Seçenekler iletişim kutusunu açın (Araçlar > Seçenekler…) ve Oku sekmesine tıklayın.
 2. Eğitim altında Tümleşik ve kullanıcı kalıplarını kullan veya Yalnızca kullanıcı kalıbı kullan öğesini seçin.
 3. Eğitimli oku seçeneğini seçin.
 4. Kalıp Editörü… düğmesini tıklayın.

Not: Asya dilleri için kalıp eğitimi desteklenmez.

 1. Kalıp Editörü iletişim kutusunda Yeni… seçeneğine tıklayın.
 2. Kalıp Oluştur iletişim kutusu açılır. Kullanıcı kalıbının adını yazın ve Tamam’a tıklayın.
 3. Kalıp Editörü ve Seçenekler iletişim kutularını, her ikisinde de Tamam düğmesine basarak kapatın.
 4. Görüntü penceresinin üstündeki araç çubuğunda Oku seçeneğine tıklayın.

Artık, ABBYY FineReader bilinmeyen bir karakterle karşılaşırsa bu karakteri Kalıp Eğitimi iletişim kutusunda görüntüler.

 1. Yeni karakterleri ve birleşik harfleri okumak için programı eğitin.

Bir birleşik harf, iki veya daha fazla "yapışık" karakterden oluşan bir kombinasyondur (fi, fl, ffi vb.) ve programın bunları ayırt etmesi zordur. Bunlar, birleşik karakterler olarak düşünüldüğünde, daha iyi sonuç elde edilebilir.

Not: Metninizdeki kalın veya italik yazı tipinde yazdırılan sözcüklerin veya üst simge/alt simge biçimindeki sözcüklerin, Efektler altında uygun seçenekler seçilerek, tanınan metinde korunması sağlanabilir.

Daha önce eğitilmiş bir karaktere geri gitmek için Geri düğmesine tıklayın. Çerçeve önceki konumuna gider ve kalıptan en son eğitilen "karakter görüntüsü - klavye karakteri" benzerliği çıkarılır. Geri düğmesi kullanılarak kelimeler arasında değil, bir kelimenin karakterleri arasında gezilebilir.

Önemli!

 • ABBYY FineReader'ı yalnızca tanıma dilinin alfabesinde yer alan karakterleri okuyacak şekilde eğitebilirsiniz. Programı klavyeden girilemeyen karakterleri okuyacak şekilde eğitmek isterseniz, var olmayan bu karakterleri belirtmek için iki karakterden oluşan kombinasyonu kullanın veya istediğiniz karakteri Karakter Ekle iletişim kutusundan kopyalayın (iletişim kutusunu açmak için   öğesine tıklayın).
 • Her kalıp en çok 1000 yeni karakter içerebilir. Ancak çok sayıda birleşik harf oluşturmaktan kaçının; çünkü bu durum, OCR kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kullanıcı kalıbı seçme

ABBYY FineReader OCR kalitenizi yükseltmek için kalıplar kullanmanıza olanak tanır

 1. Araçlar menüsünde Kalıp Editörü… öğesine tıklayın.
 2. Kalıp Editörü iletişim kutusunda kullanabileceğiniz kalıplar listesinden istediğiniz kalıbı seçin ve Etkinleştir öğesine tıklayın.

Unutulmaması gereken bazı önemli noktalar:

 1. ABBYY FineReader, birbirine benzeyen ancak aynı olmayan bazı karakterleri birbirinden ayırt etmek yerine, tümünü tek ve aynı karakter olarak tanır. Örneğin düz ('), soldan eğimli (‘), ve sağdan eğimli (’) tırnak işaretleri, kalıpta tek bir karakter olarak (düz tırnak) saklanacaktır. Bu özellik, siz programı eğitmeye çalışsanız bile, soldan ve sağdan eğimli tırnak işaretlerinin tanınan metinde hiçbir zaman kullanılmayacağı anlamına gelir.
 2. ABBYY FineReader, bazı karakter görüntülerini yorumlarken, bunlara karşılık gelen klavye karakterini seçmek için genel bağlamı esas alacaktır. Örneğin, küçük bir yuvarlak şeklindeki görüntü, hemen yanında harfler varsa O harfi olarak veya yanında rakamlar varsa 0 rakamı olarak tanınacaktır.
 3. Bir kalıp, yalnızca yazı tipi, yazı tipi boyutu ve çözünürlüğü kalıbı oluşturmak için kullanılan belgeninkiyle aynı olan belgeler için kullanılabilir
 4. Bir kalıbı daha sonra kullanabilmek için, bunu bir dosyaya kaydedin. Ayrıntılar için, bkz. "FineReader Belgesi Nedir?".
 5. Farklı yazı tipinde hazırlanmış metinleri tanımak için, Araçlar > Seçenekler… > Oku menüsündeki Yalnızca tümleşik kalıpları kullan öğesini seçerek kullanıcı kalıbını devre dışı bırakın.

Kullanıcı kalıbı düzenleme

OCR işlemini başlatmadan önce, yeni oluşturduğunuz kalıbı düzenlemek isteyebilirsiniz. Yanlış eğitilmiş bir kalıp, OCR kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kalıp, sadece tam karakterleri veya birleşik harfleri içermelidir. Kesik kenarlı ve yanlış harf eşleştirmesi yapılmış karakterler kalıptan çıkartılmalıdır.

 1. Araçlar menüsünde Kalıp Editörü… öğesine tıklayın.
 2. Kalıp Editörü iletişim kutusu açılır. İstediğiniz kalıbı seçip Düzenle… düğmesine tıklayın.
 3. Açılan Kullanıcı Kalıbı iletişim kutusunda bir karakter seçin ve Özellikler… düğmesine tıklayın.

Açılan iletişim kutusunda:

 • Karaktere denk gelen harfi Karakter alanına girin
 • İstediğiniz yazı tipi efektini (kalın, yatık, alt simge ve üst simge) Efekt alanında belirtin.

Yanlış eğitilen bir karakteri silmek için, Kullanıcı Kalıbı iletişim kutusundaki Sil düğmesine tıklayın.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.