Program Bazı Karakterleri Tanıyamıyorsa

ABBYY FineReader bir metni tanırken belge dili hakkındaki verileri kullanır. Belge dili bu karakterleri içermiyor olabileceğinden, program yaygın olmayan elemanlar (kod numaraları gibi) içeren belgelerdeki bazı karakterleri tanıyamayabilir. Bu tür belgeleri tanıyabilmek için, gerekli tüm karakterleri içeren özel bir dil oluşturabilirsiniz. Ayrıca, dil gruplarına birkaç dil atayabilir ve tanıma için bu grupları kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı dili oluşturma

 1. Araçlar menüsünde Dil Editörü… öğesine tıklayın.
 2. Dil Editörü iletişim kutusunda Yeni… seçeneğine tıklayın.
 3. Açılan iletişim kutusunda Mevcut bir dili temel alan yeni bir dil oluştur seçeneğini seçin, yeni diliniz için temel alınacak dili seçin ve Tamam'a tıklayın.
 4. Dil Özellikleri iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda:
  1. Yeni dilin adını yazın.
  2. Daha önce seçtiğiniz temel dil, yukarıdan açılır Kaynak dil listesinde görüntülenir. Kaynak dili değiştirebilirsiniz.
  3. Alfabe, temel dilin alfabesini içerir. Alfabeyi düzenlemek istiyorsanız düğmesine tıklayın.
  4. Programın metin tanırken ve sonucu kontrol ederken kullanacağı, Sözlük ile ilgili pek çok seçenek vardır:
   • Hiçbiri

Dilin bir sözlüğü olmayacaktır.

 • Tümleşik sözlük

Programın kendi tümleşik sözlüğü kullanılır.

 • Kullanıcı sözlüğü

Düzenle… düğmesine tıklayarak sözlük terimleri belirtebilir veya mevcut bir özel sözlüğü ya da Windows 1252 kodlamalı bir metin dosyasını içe aktarabilirsiniz (terimler boşluklarla veya alfabede bulunmayan diğer karakterlerle ayrılmalıdır).

Not: Kullanıcı sözlüğünden gelen sözcükler, tanınan metinde yazım denetimi yapılırken yanlış olarak işaretlenmez. Bunlar tamamı büyük harfle veya tamamı küçük harfle yazılmış olabileceği gibi büyük harfle de başlayabilirler.

Sözlükteki sözcük Yazım denetimi sırasında yanlış olarak algılanmayacak kelimeler
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Normal ifade

Normal ifadeleri kullanarak özel bir dil sözlüğü oluşturabilirsiniz.

Ayrıntılar için, bkz. "Normal İfadeler."

 1. Diller pek çok ilave özelliğe sahip olabilir. Bu özellikleri değiştirmek için Gelişmiş… düğmesine tıklayın.

Gelişmiş Dil Özellikleri iletişim kutusu açılır. Burada şunları belirtebilirsiniz:

 • Bir sözcüğün başında ya da sonunda bulunabilecek karakterler
 • Sözcüklerden ayrı olarak görünen harf olmayan karakterler
 • Kelimelerin ortasında görünebilen ve yok sayılması gereken karakterler.
 • Bu sözlük kullanılarak tanınmış bir metinde görünemeyecek olan karakterler (yasaklanmış karakterler)
 • Dilin tüm tanınabilir karakterleri
 • Ayrıca, Metin, Arap rakamları, Roma rakamları ve kısaltmalar içerebilir seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz
 1. Artık, belge dilleri seçerken yeni oluşturduğunuz dili seçebilirsiniz.

Belge dilleri hakkında detaylı bilgi için, bkz. "OCR'den Önce Dikkate Alınması Gereken Belge Özellikleri".

Varsayılan olarak kullanıcı dili FineReader belge klasörüne kaydedilir. Ayrıca, tüm kullanıcı dillerini ve kullanıcı kalıplarını tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için, Araçlar menüsünde Seçenekler… öğesine tıklayarak Seçenekler iletişim kutusunu açın, Oku sekmesine tıklayın ve Dosyaya kaydet... düğmesine tıklayın.

Bir dil grubu oluşturma

Düzenli olarak belirli bir dil kombinasyonu kullanacaksanız, kolaylık açısından dilleri birlikte gruplamak isteyebilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde Dil Editörü… öğesine tıklayın.
 2. Dil Editörü iletişim kutusunda Yeni… seçeneğine tıklayın.
 3. Yeni Dil veya Grup iletişim kutusunda Yeni bir dil grubu oluştur öğesini seçin ve Tamam'a tıklayın.
 4. Dil Grubu Özellikleri iletişim kutusunda yeni grubunuz için bir ad yazın ve gerekli dilleri seçin.

Not: Metninizin belirli karakterler içermeyeceğini biliyorsanız, bu izin verilmeyen karakterleri açıkça belirlemek isteyebilirsiniz. İzin verilmeyen karakterlerin belirtilmesi, hem tanıma hızını hem de kaliteyi arttırabilir. İzin verilmeyen karakterleri belirtmek için, Dil Grubu Özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş… öğesine tıklayın. Gelişmiş Dil Grubu Özellikleri iletişim kutusunda, İzin verilmeyen karakterler alanına izin verilmeyen karakterleri yazın.

 1. Tamam'a tıklayın.

Yeni oluşturulan grup, ana araç çubuğunda yukarıdan açılır Belge Dilleri listesine eklenecektir.

Varsayılan olarak, kullanıcı dili grupları FineReader belge klasörü'ne kaydedilir. Ayrıca, tüm kullanıcı dillerini ve kullanıcı kalıplarını tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için, Araçlar menüsünde Seçenekler… öğesine tıklayarak Seçenekler iletişim kutusunu açın, Oku sekmesine tıklayın ve Dosyaya Kaydet… düğmesine tıklayın.

İpucu: Bir belge için belirli bir dil kombinasyonuna ihtiyacınız varsa, istediğiniz dilleri bir grup oluşturmadan doğrudan seçebilirsiniz.

 1. Yukarıdan açılır Belge Dilleri listesinde Daha fazla dil… öğesini seçin.
 2. Dil Editörü iletişim kutusunda, Dilleri manuel olarak belirle öğesini seçin.
 3. İstediğiniz dilleri seçip İptal'a tıklayın.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.