TXT-inställningar

Download

Följande inställningar är tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj lämpliga inställningar beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.

 1. Formaterad text
  Bevarar styckeindelningen, men inte objektens exakta plats på sidan eller radavståndet. Dessutom används mellanslag för att återskapa indrag och tabeller. Texten som skapas kommer vara vänsterjusterad. Texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras.
  Vertikala texter kommer bli horisontella.
 2. Enkel text
  Bevarar inte formateringen.

Textinställningar

 • Behåll radbrytningar
  Bevarar textradernas ursprungliga arrangemang. Om det här alternativet inte är valt kommer varje stycke sparas som en enkel textrad.
 • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidbrytning
  Sparar den ursprungliga sidindelningen.
 • Använd blankrad för att separera stycken
  Avskiljer styckena med tomma rader.
 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Bevarar sidhuvuden och sidfötter i utdatadokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader detekterar kodsidan automatiskt. För att ändra kodsidan väljer du den önskade kodsidan från rullgardinslistan under Kodning.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.