Automatisering av dokumentbearbetning med ABBYY FineReader

Download

(Finns inte i vissa versioner av ABBYY FineReader. Se även: http://www.ABBYY.com/FineReader)

I ABBYY FineReader kan du använda den inbyggda och anpassade automatiska uppgifter för att behandla dina dokument. Du kan organisera dina uppgifter i dialogrutan Automatiserade uppgifter....

 • Klicka Automatiska uppgifterVerktyg > Automatiska uppgifter för att öppna dialogrutan.

Verktygsfältet längst upp i dialogrutan Automatiska uppgifter innehåller knappar för att skapa, ändra, kopiera, radera, importera och exportera uppgifter.

Starta en uppgift i fönstret Uppgifter för att bearbeta ett dokument med hjälp av en automatisk uppgift.

Skapa anpassade automatiska uppgifter

Du kan skapa dina egna automatiska uppgifter om du behöver inkluderar bearbetningssteg som inte finns tillgängliga i de inbyggda automatiska uppgifterna. Stegens ordning i en automatiserad uppgift måste motsvara bearbetningsåtgärdernas ordning i OCR Editor.

 1. Gå in på verktygsfältet och klicka på Ny.
 2. Välj ett OCR-projekt att använda i panelen till vänster:
  • Skapa nytt OCR-projekt
   Om du väljer detta alternativ kommer ett nytt OCR-projekt skapas när du startar uppgiften. Du måste också ange vilka dokumentalternativ som ska användas när ditt dokument bearbetas; de globala alternativen som anges i programmet eller alternativet som anges i denna specifika uppgift.
  • Välj ett befintligt OCR-projekt
   Välj detta alternativ om du vill att uppgiften ska bearbeta bilder från ett befintligt OCR-projekt.
  • Använd det aktuella OCR-projektet
   Välj detta alternativ om du vill att uppgiften ska bearbeta bilder från det aktuella OCR-projektet.
 3. Välj hur du ska skaffa bilder:
  • Öppna bild eller PDF
   Välj detta alternativ om du vill att uppgiften ska bearbeta bilder eller PDF-dokument från en viss mapp (du måste ange mappen i så fall).
  • Läs in
   Välj detta alternativ om du kommer skanna en del sidor (de aktuella skanningsinställningarna används).
   Obs!
   1. Detta steg är valfritt om du tidigare valde kommandot Välj ett befintligt OCR-projekt eller Använd det aktuella OCR-projektet.
   2. Om bilderna läggs till i ett dokument som redan innehåller bilder kommer bara de nyligen tillagda bilderna att bearbetas.
   3. Om ett OCR-projekt som ska bearbetas innehåller sidor som redan har tolkats och andra sidor som redan har analyserats så kommer de tolkade sidorna inte bearbetas igen medan de analyserade sidorna kommer att tolkas.
 4. Lägg till steget Analysera för att detektera områden på bilder och konfigurera det här steget:
  • Analysera layouten automatiskt
   ABBYY FineReader analyserar bilderna och identifierar områdena baserat på deras innehåll.
  • Rita områden manuellt
   ABBYY FineReader ber dig rita områdena i fråga manuellt.
  • Använd en områdesmall
   Välj det här alternativet om du vill att en befintlig områdesmall ska användas när programmet analyserar dokumentet. Du måste antingen ange en mall eller ställa in så att programmet uppmanar dig att välja en varje gång processen startar. Mer information finns i Om du bearbetar ett stort antal dokument med identisk layout.
 5. Lägg till ett OCR steg om du behöver få bilden omtolkad. Programmet använder OCR-alternativen du valde under steget OCR-projekt.
  När du lägger till ett OCR steg läggs det Analysera till automatiskt.
 6. Lägg till ett OCR steg för att tolkade texten i ett valfritt format, skicka texten eller bilderna med e-post eller skapa en kopia av OCR-projektet. En uppgift kan innehålla flera steg för att spara:
  • Spara dokument
   Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och mappen där filen ska sparas.
   Du undviker att behöva ange en ny mapp varje gång som uppgiften startar genom att välja Skapa en tidsstämplad undermapp.
  • Skicka dokument
   Här kan du välja vilket program som det resulterande dokumentet ska öppnas i.
  • Skicka dokument med e-post
   Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och e-postadressen som filen ska skickas till.
  • Spara bilder
   Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och mappen där bildfilen ska sparas.
   För att spara alla bilder till en fil väljer du Spara som en bildfil med flera sidor (gäller endast bilder i TIFF, PDF, JB2, JBIG2, och DCX).
  • Skicka bilder med e-post
   Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och e-postadressen som bildfilen ska skickas till.
  • Spara OCR-projektet
   Här kan du ange vilken mapp OCR-projektet ska sparas i.
   Ange vilka alternativ programmet ska använda för att spara resultaten. Du kan välja mellan de globala alternativen som anges i programmet då resultaten sparas eller alternativen som du kommer att ange för just den här uppgiften.
 7. Ta bort alla onödiga steg från uppgiften genom att klicka på knappen .
  Ibland kan borttagning av ett steg orsaka att ett annat steg tas bort också. Om du till exempel tar bort steget Analysera så kommer steget OCR också tas bort, då OCR inte kan utföras utan att bilden analyseras.
 8. När du har konfigurerat alla de obligatoriska stegen klickar du på Avsluta.

Den nyligen skapade uppgiften visas i fönstret Uppgifter.

För att spara en automatisk uppgift klickar du på Exportera på verktygsfältet längst upp i dialogrutan Automatiska uppgifter och anger ett namn och mapp för uppgiften.

För att ladda en tidigare skapad uppgift klickar du Importera på verktygsfältet längst upp i dialogrutan Automatiska uppgifter och väljer filen för uppgiften du vill importera.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.