Så skannar man till Microsoft Excel

Download

Via Microsoft Excel uppgiften i "Ny uppgift"- fönstret går det att skapa Microsoft Excel-dokument från bilder från en skanner eller digitalkamera.

 1. Öppna "Ny uppgift"- fönstret,välj Läs in fliken och klicka på Microsoft Excel uppgiften.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Ändra skanningsinställningarna om du inte är nöjd med bildkvaliteten och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Bibehåll formateringen.
   Välj lämplig inställning beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.
   • Formaterad text
    Fonttyperna, fontstorlekarna och paragrafformateringen kommer att bevaras.
   • Enkel text
    Endast paragraferna kommer att bevaras. En enskild font kommer användas rakt igenom.
  2. OCR-språk
   Välj språk för ditt dokument. Se även: Tolkningsspråk.
  3. XLSX-inställningar:
   • Behåll bilder
    Välj detta alternativ om du vill bevara bilderna i utdatadokumentet.
   • Skapa ett separat blad för alla sidor
    Välj detta alternativ om du vill skapa ett separat Microsoft Excel-kalkylblad från varje sida i originaldokumentet.
  4. Bildförbehandlingsinställningar...
   Använd detta alternativ för att ange inställningar för bildförbehandling, t. ex. bestämning av sidorientering och automatiska förbehandlingsinställningar. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.
  5. Fler alternativ...
   Öppnar dialogrutan XLS(X)- delen av Formatinställningar fliken i Alternativ dialogrutan, där du kan ange ytterligare inställningar (det går också att öppna denna dialogruta genom att klicka på Alternativ... i Verktyg menyn.)
 6. Klicka på Skanna till Excel.
 7. En dialogruta med statusindikator och tips visas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna fler sidor med nuvarande inställningar eller klicka på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. Ange den katalog du vill spara ditt Microsoft Excel-dokument i.

När funktionen har utförts kommer ett Microsoft Excel-dokument skapas i den katalog du angett. Samtliga dokumentsidor kommer även öppnas i OCR-redigeraren.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.