Så skapar man PDF-dokument

Download

I "Ny uppgift"- fönstret går det att:

 • Skapa PDF-filer från filer i olika format.
 • Konvertera flera filer till en enda PDF-fil.
 • Kombinera flera filer till en enda PDF-fil.
 • Skapa sökbara PDF-filer.
 • Skapa PDF/A-kompatibla dokument.

Så konverterar man en eller flera filer

 1. Klicka på Öppna fliken och sedan på Konvertera till PDF.
 2. Välj en eller fler filer att konvertera i dialogrutan som öppnas.
 3. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Bildkvalitet Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i  Bildkvalitet rullgardinsmenyn:
   • Bästa kvalitet
    Välj detta alternativ för att behålla kvaliteten i bilderna och sidbilden. Originalupplösningen kommer att bevaras.
   • Balanserat
    Välj detta alternativ för att minska storleken på utdata-PDF-filen utan för stor förlust av bildkvalitet.
   • Kompakt storlek
    Välj detta alternativ för att få en PDF-fil som är liten på bekostnad av bildkvaliteten.
   • Anpassad...
    Välj detta alternativ för att anpassa hur bilder ska sparas. I Anpassade inställningar dialogfönstret, ange önskade värden och klicka på OK.
  2. Textsökning Använd denna rullgardinsmeny för att aktivera eller inaktivera fulltextsökningar i utdatadokumentet:
   • Som i originaldokumentet Texterna på bilderna kommer inte att tolkas. Användare kan söka i utdatadokumentet endast om originaldokumentet har ett textlager.
   • Sök i text och bilder Texten på bilderna kommer att tolkas. Användare kan söka i utdatadokumentet.
   • Inaktivera textsökning Dokumentet kommer att konverteras till en bildbaserad PDF-fil. Användare kommer inte kunna söka i utdatadokumentet.
  3. Skapa PDF/A-dokument Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument. Ett PDF/A-2b-dokument kommer skapas som standard. Klicka på Fler alternativ... för att välja en annan version av PDF/A.
  4. Använd MCR-komprimiering Välj detta alternativ för att använda komprimering via MRC-komprimering utan märkbar försämring i bildkvalitet.
  5. OCR-språk Välj språk för ditt dokument. Se även: Tolkningsspråk.
  6. Bildförbehandlingsinställningar... Här kan du ange ytterligare manipulationer som ska utföras på dina skanningar och bildfiler för att förbättra deras utseende och kvaliteten på konverteringen. Se även: Alternativ för bildbehandling.
  7. Fler alternativ... Öppna PDF- fliken i Formatinställningar dialogrutan.
 4. Lägg till eller ta bort filer vid behov.
 5. Klicka på Konvertera till PDF knappen.
 6. Ange en målmapp för utdatafilerna.
  När funktionen har genomförts kommer det resulterande PDF-dokumentet placeras i den katalog du angett.

Så kombinerar man filer

 1. Klicka på Öppna fliken och sedan på Konvertera till PDF.
 2. Välj de filer du vill konvertera i dialogrutan som öppnas.
 3. Ange konverteringsinställningar.
 4. Lägg till eller ta bort filer vid behov.
 5. Arrangera filerna i önskad ordning och välj Kombinera alla filer till ett dokument alternativet.
 6. Klicka på Konvertera till PDF knappen.
 7. Ange namn och destination för utdatafilen.
  När funktionen har genomförts kommer det resulterande PDF-dokumentet placeras i den katalog du angett.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.