DjVu-inställningar

Download

Följande inställningar är tillgängliga:

Sparläge

Välj något av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt dokument:

  • Text under sidbilden
    Genom detta alternativ sparas hela sidan som en bild med den tolkade texten placerad under. På så vis får du ett sökbart DjVu-dokument som ser ut exakt som originalet.
  • Endast sidbild
    Detta alternativ sparar den exakta bilden av sidan. Utdatadokumentet kommer nästan att se exakt ut som originalet, men texten i dokumentet kommer inte att vara sökbar.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder kan vara mycket stora. Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i Bildkvalitet.

Tips. För att ändra inställningarna för att spara bilder, klicka på Anpassad.... Välj i alternativkategorin Anpassade inställningar och klicka på OK.

Flera lager

I DjVu-formatet används en speciell komprimeringsteknik där sidorna delas upp i lager och olika komprimeringsmetoder används för de olika lagren. ABBYY FineReader kommer som standard automatiskt att avgöra om komprimering med flera lager måste användas på en sida (dvs. alternativet Flera lager ställs in till Automatisk). Ställ in alternativet Flera lager till Alltid på om du vill använda komprimering med flera lager på alla sidor eller Alltid av om du inte vill använda komprimering med flera lager.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.