Digital signatur

Download

PDF Editor låter dig signera dokumenten digitalt och validera alla digitala signaturer i ett dokument. En digital signatur används för att fastställa identiteten på den som signerade dokumentet. Dessutom kan en digital signatur användas för att se till att ett signerat dokument inte har ändrats.

För att signera ett dokument:

 1. Klicka på > Lägg till digital signatur... i verktygsfältet på fliken Säkerhet.
 2. Välj området där du vill placera signaturen eller klicka helt enkelt på den önskade platsen.
 3. Välj certifikatet som ska användas från Signera som. För att visa ett certifikats egenskaper väljer du certifikatet och klickar på Visa certifikat....
  Om certifikatet du vill använda inte finns i listan måste du installera det. För att installera ett certifikat högerklickar du på det i Utforskaren och väljer sedan Installera certifikat på snabbmenyn. Följ sedan instruktionerna i guiden för certifikatimport.
 4. Vid behov, använd listrutan Orsak för att ange orsaken till att dokumentet signeras. Fälten Plats och Kontakt används för att ange platsen där dokumentet signerades och din kontaktinformation.
  I fältet Orsak kan du välja ett värde i listrutan eller ange en anpassad text.
 5. Följande kan också anges i en signatur: Datum och tid för signaturen, ägarinformation om signaturen och versionsnummer för det FineReader-program som användes.
  Du kan även välja vilken information som visas i signaturen genom att bocka ur namnen på de fält som du inte vill ska visas.
  Om du inte vill att fältnamnen ska visas i signaturen, bocka ur Visa etiketter.
 6. Vid behov, klicka på Ange tidsstämpel för server och ange serverns URL. Om inloggningsuppgifter krävs för att upprätta en anslutning, ange användarnamn och lösenord.
 7. Välj alternativet Ramar och bakgrund för att lägga till en ram och en grå bakgrund i din signatur.
 8. Välj Lägg till anpassad bild i digital signatur om du vill att din signatur ska innehålla en bild. Klicka sedan på knappen Välj bild... för att bläddra till en bildfil. Bilden kommer att visas till vänster om signaturen.
 9. Klicka på Spara och signera.
 10. Spara dokumentet.

Detta kommer att lägga till en digital signatur med de angivna parametrarna i dokumentet.

En signatur innehåller information om dokumentets version vid tidpunkten då signaturen gjordes. Om du lägger till en ny signatur i ett redan undertecknat dokument kommer den signaturen som las till tidigare förbli giltig.

Visa en signaturs egenskaper i dokumentet:

 • Högerklicka på signaturen och klicka på Visa signaturegenskaper... snabbmenyn eller
 • Dubbelklicka på signaturen i Digitala signaturer rutan.

När du öppnar ett PDF-dokument validerar ABBYY FineReader de digitala signaturerna i dokumentet automatiskt om det finns några. Valideringensresultaten kommer visas i panelen Digitala signaturer som också innehåller detaljerad information om signaturerna som används i dokumentet.

Radera en signatur:

 • Högerklicka på signaturen och klicka på Ta bort signatur i snabbmenyn.

Du kan endast radera en signatur från ett dokument om du har det motsvarande digitala certifikatet.

Du kan lägga till mer än en digital signatur i ett dokument.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.