Aktuellt datum och tid på stämplar och i sidhuvud och sidfötter

Download

Du kan skapa stämplar och sidhuvud och sidfötter som visar det aktuella datumet. Använd följande taggar i hanteraren för stämplar eller sidhuvud och sidfötter.

Exempel på Exempel
<d/> Kort datumformat 07.02.2013
<date/> Långt datumformat Den 7 februari 2013
<t12/> Tid i 12-timmarsformat 9:22 PM
<t24/> Tid i 24-timmarsformat 21.22
<time/> Tid i formatet TT:MM:SS 21:22:51

Som standard avgörs formaten för datum och tid av de regionala inställningarna på din dator. Du kan ange ett annat format. Till exempel <d=RUS/>, <date=USA/> eller <time=ENG/>. Resultatet visas direkt i förhandsgranskningspanelen.

Klicka här för att se några exempel

Du kan ange anpassade format för datum och tid.

Klicka här för att se några exempel

Du kan ange format för datum och tid med hjälp av taggarna <date/> och <time/>.

<date/> parametrar

Exempel
År
%y Året är ett nummer från 01 till 99 (med inledande nollor) 01
%#y Året är ett nummer från 1 till 99 (inga inledande nollor) 1
%Y Året är ett nummer från 0001 till 9999 (med inledande nollor) 2013
%#Y Året är ett nummer från 1 till 9999 (inga inledande nollor) 2013
Månad
%b Förkortade månadsnamn Feb
%B Fullständiga månadsnamn Februari
%m Månaden är ett nummer från 01 till 12 (med inledande nollor) 02
%#m Månaden är ett nummer från 1 till 12 (inga inledande nollor) 2
Dag i månaden
%d Dagen är ett nummer från 01 till 31 (med inledande nollor) 07
%#d Dagen är ett nummer från 1 till 31 (inga inledande nollor) 7
Dag i veckan
%a Förkortade namn på dagarna Tis
%A Fullständiga månadsnamn Tisdag

<time/> parametrar

Exempel
Timmar
%H Timmar i 24-timmarsformat (från 00 till 24, med inledande nollor) 07
%#H Timmar i 24-timmarsformat (från 0 till 24, inga inledande nollor) 7
%I Timmar i 12-timmarsformat (från 01 till 12, med inledande nollor) 05
%#I Timmar i 12-timmarsformat (från 1 till 12, inga inledande nollor) 5
%p A.M./P.M.-indikering för 12-timmarsformat* AM
Minuter och sekunder
%M Minuter är ett nummer från 00 till 59 (med inledande nollor) 04
%#M Minuter är ett nummer från 0 till 59 (inga inledande nollor) 4
%S Sekunder är ett nummer från 00 till 59 (med inledande nollor) 04
%#S Sekunder är ett nummer från 0 till 59 (inga inledande nollor) 4
Ytterligare parameter
%%

Procentsymbol

Ändra dina regionala inställningar

______________________

* Endast tillgängligt för regionerna USA, ENG, HUN och CZ.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.