Lägga till sidhuvud och sidfötter

Download

PDF-redigeraren låter dig lägga till sidhuvud och sidfötter i PDF-dokument. Sidhuvud och sidfötter är återkommande text längst uppe eller nere på sidorna där du kan sätta sidnummer, namn på författaren, datum eller tidpunkt då dokumentet skapandes eller Bates-nummer som kan användas för dokumentindexering.

För att lägga till ett sidhuvud eller sidfot i ditt dokument:

  1. Klicka på knappen i verktygsfältet på Redigera innehåll fliken.
  2. Välj önskad typ av sidhuvud eller sidfot från rullgardinsmenyn.

Skapa sidhuvud/sidfot...

Redigera sidhuvuden/sidfötter...

Radera ett sidhuvud/sidfot från listan...

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.