Kislexikon

A Á B C D E F Gy H I K L M O Ö P R Sz T U V

A

ABBYY Business Card Reader Ügyes alkalmazás, mely névjegykártyák beolvasását, az elérhetőségi adatok rögzítését, és a rögzített névjegyek többféle elektronikus formátumokba való exportálását teszi lehetővé a felhasználók számára. Az alkalmazás a felhasználók számítógépein tárolt névjegykártya beolvasásokat és fényképeket is tudja kezelni.

ABBYY FineReader-dokumentum Az ABBYY FineReader által egy papírdokumentum feldolgozásához létrehozott objektum. A dokumentumoldalak képeit, a felismert szövegüket (ha van), és a programbeállításokat tartalmazza.

ABBYY Hot Folder Ütemező ügynök, mely egy képeket tároló mappa kijelölését, és az ebben a mappában lévő képek feldolgozási idejének beállítását teszi lehetővé a felhasználók számára. Az ABBYY FineReader automatikusan dolgozza föl a kijelölt mappában lévő képeket.

ABBYY Screenshot Reader Alkalmazás, mely képernyőképek készítését teszi lehetővé a felhasználók szmára a rajtuk lévő szöveg felismeréséhez.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology, magyarul: Alkalmazkodó dokumentum-felismerési technológia) A többoldalas dokumentumok átalakításának minőségét növelő technológia. Fel tud például ismerni olyan szerkezeti elemeket, mint a címsorok, a fej- és láblécek, a lábjegyzetek, az oldalszámozás és az aláírások.

Aktív blokk A képen jelenleg kijelölt, törölhető, áthelyezhető vagy módosítható blokk. A blokk aktívvá tételéhez kattintson rá. Az aktív blokkot körülvevő keret félkövér, kicsi négyzetek vannak rajta, melyek húzásával módosítható a blokk mérete.

Aktiválás Egy speciális kód az ABBYY-tól való beszerzésének folyamata. Ez a kód teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy a saját szoftverpéldányát teljes módban használhassa egy adott számítógépen.

Aktiváló kód Az aktiválási folyamat során az ABBYY által minden ABBYY FineReader 12 felhasználó rendelkezésére bocsátott kód. Az aktiváló kód az ABBYY FineReadernek azon a gépen történő aktiválásához szükséges, mely a termékazonosítót (Product ID) generálta.

Automata dokumentumadagoló (Automatic Document Feeder, ADF) A dokumentumokat a képolvasóba automatikusan adagoló eszköz. Az automata dokumentumadagolóval felszerelt képolvasók kézi beavatkozás nélkül tudnak több oldalt felismerni. Az ABBYY FineReader támogatja többoldalas dokumentumok beolvasását.

Automatizált feladat Dokumentum-feldolgozási lépések készlete. Az ABBYY FineReader 12 számos előre konfigurált automatizált feladatot tartalmaz, melyek a Feladatok ablakból érhetők el. A felhasználók szintén létrehozhatják saját automatizált feladataikat.

Á

Állandó betűközű betűtípus Betűtípus (például Courier New), melyben az összes karakter egyenlő távolságra van egymástól. Az állandó betűközű betűtípusok OCR-eredményének növeléséhez kattintson az Eszközök > Beállítások... parancsra, kattintson a Dokumentum fülre, majd a Dokumentum típusa alatt jelölje be az Írógép beállítást.

Vissza a tetejére

B

Betűhatás A betűtípus megjelenése (pl. félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott, alsó index, felső index, kisbetűk, nagybetűk).

Blokk A kép bekeretezett, bizonyos adattípust tartalmazó része. Az ABBYY FineReader az OCR végrehajtása előtt felismeri a szöveg-, kép-, táblázat- és vonalkódblokkokat, hogy meg tudja állapítani, a kép mely részét és milyen sorrendben kell felismernie.

Blokksablon A hasonló kinézetű dokumentumok készletében a blokkok méretéről és helyéről információkat tároló sablon.

C

Címkézett PDF PDF-dokumentum, mely információkat tartalmaz a dokumentum felépítéséről, mint logikai részek, képek és táblázatok. A dokumentum szerkezete PDF-címkékben kerül kódolásra. A PDF-címkékkel ellátott PDF-fájl újrarendezhető, hogy különböző képernyőméretekhez igazodjon, és jól jelenik meg kézi eszközökön.

D

Dokumentum beállításai A Beállítások párbeszédpanelen (Eszközök > Beállítások parancs) megadható beállításkészlet. A dokumentum beállításai közé tartoznak a felhasználói nyelvek és minták is. A dokumentum beállításai menthetők, azután felhasználhatók más ABBYY FineReader-dokumentumokban.

Dokumentum megnyitási jelszó A PDF-dokumentum felhasználók általi megnyitását megakadályozó jelszó, ha nem a szerző által megadott jelszót írják be.

Dokumentumelemzés A dokumentum logikai szerkezetének és a különféle típusú adatokat tartalmazó blokkok beazonosításának folyamata. A dokumentumelemzés történhet automatikusan vagy kézzel.

Dokumentumtípus Paraméter, mely azt mondja meg a programnak, hogyan nyomtatták az eredeti szöveget (pl. lézernyomtatóval, írógéppel, stb.). Lézernyomtatóval nyomtatott szövegekhez válassza az Automatikus; írógéppel gépelt szövegekhez válassza az Írógép; faxokhoz válassza a Fax elemet.

E

Elválasztók Szimbólumok, melyekkel szavak választhatók el (pl. /, \, kötőjel) és melyek magukból a szavakból szóközökkel elválasztottak.

Engedélyezési jelszó Jelszó, amely megakadályozza, hogy más felhasználók ne nyomtathassanak ki és szerkeszthessenek egy PDF-dokumentumot, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót. Ha megadták egy PDF-dokumentum némely biztonsági beállítását, akkor a többi felhasználó az engedélyezési jelszó megadása nélkül nem tudja módosítani ezeket a beállításokat.

Vissza a tetejére

F

Feladatkezelő ABBYY FineReader funkció. mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy automatizált feladatot futtassanak, automatizált feladatokat hozzanak létre és módosítsanak, illetve egyéni automatizált feladatokat töröljenek.

Felbontás Ponthüvelykben (dpi) mért beolvasási paraméter. 300 dpi felbontást 10 pont vagy nagyobb betűtípusban beállított szövegekhez kell használni, 400-600 dpi kisebb betűméretű (9 pt és kisebb) szövegekhez előnyösebb.

Felismerési blokk Az ABBYY FineReader által automatikusan ellenőrizendő képterület.

Feltételes kötőjel Elválasztó (¬), mely azt mutatja meg pontosan, hogy hol kell a sor végén előforduló szavakat vagy szókombinációkat elválasztani (pl. az "autoformázás" szót "auto-formázás"-ként kell elválasztani). Az ABBYY FineReader a szótárban szereplő szavak mindegyikében feltételes kötőjelre cseréli a kötőjelet.

Fényerő képparaméter, mely a fehér szín mennyiségét fejezi ki egy képben. A fényerő növelése "fehérebbé" teszi a képet. A fényerő megfelelő értékének megadásával javítható a felismerés minősége. A részleteket lásd a "Papírdokumentumok beolvasása" témakörben.

Főalak Egy szó "szótári" alakja (a szótárbejegyzések címszavait általában főalakjukban adják meg).

Gy

Gyengén megbízható karakter Karakter, melyet nem megfelelően ismerhetett fel a program.

Gyengén megbízható szó Egy vagy több gyengén megbízható karaktert tartalmazó szó.

H

Háttérképblokk Rányomott szövegű képet tartalmazó képblokk.

I

Ikerbetű Kettő vagy több "összeragadt" karakter kombinációja (például fi, fl, ffi). Az ABBYY FineReader nehezen tudja szétválasztani az ilyen karaktereket. Egy karakterként való kezelésük javítja az OCR pontosságát.

Illesztőprogram Számítógépes perifériát (pl. képolvasót, monitort stb.) vezérlő szoftver.

Invertált kép Sötét háttérre fehér karakterekkel nyomtatott kép.

Vissza a tetejére

K

Képblokk Képet tartalmazó képterület. Ez a blokktípus tényleges képet vagy bármely más objektumot (pl. egy szövegrészletet) foglalhat magában, melyet képként kell megjeleníteni.

Képolvasási üzemmód Képolvasási paraméter, mely meghatározza, hogy fekete-fehérben, szürkeárnyalatosan vagy színesben kell-e beolvasni egy képet.

Képolvasó Képeknek a számítógépbe történő bevitelére szolgáló eszköz.

Kihagyott karakter A szavakban talált nem betű karakterek (pl. szótag karakterek vagy hangsúlyjelölések). Ezek a karakterek a helyesírás-ellenőrzés során kihagyásra kerülnek.

Kódlap A karakterek és kódjaik közti megfeleltetést létesítő táblázat. A felhasználók a kódlapban hozzáférhető készletből választhatják ki a számukra szükséges karaktereket.

L

Licenckezelő Az ABBYY FineReader licencek kezeléséhez és az ABBYY FineReader 12 Corporate aktiválásához használt segédprogram.

M

Minta Az átlagolt karakterképek és megfelelő neveik közti társítások készlete. Az ABBYY FineReader egy adott szöveg betanításakor hozza létre a mintákat.

O

Oldalelrendezés A szövegek, táblázatok, képek, bekezdések és oszlopok elrendezése egy oldalon. A betűtípusok, a betűméretek, a betűszínek, a szöveg háttere és a szövegirány szintén része az oldalelrendezésnek.

Omnifont rendszer Felismerési rendszer, amely bármely betűtípusban beállított karaktereket előzetes tanítás nélkül ismer fel.

Ö

Összetett szó Két vagy több létező szóból alkotott szó. Az ABBYY FineReaderben az összetett szó olyan szót jelent, melyet nem talál meg a szótárában a program, viszont a szótárban megtalálható kettő vagy több szóból létre tudja hozni.

Vissza a tetejére

P

PDF biztonsági beállításai Egy PDF-dokumentum megnyitását, szerkesztését, másolását vagy nyomtatását megakadályozó korlátozások. Ezek a beállítások a dokumentum megnyitási jelszavakat, az engedélyezési jelszavakat és a titkosítási szinteket tartalmazzák.

Ponthüvelyk (dots per inch, dpi) A képfelbontás mértékegysége.

R

Ragozás Egy szó összes nyelvtani alakjának készlete.

Rövidítés Szó vagy kifejezés rövidített alakja (pl. MS-DOS: Microsoft Disk Operating System, ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete, stb.).

Vissza a tetejére

Sz

Színmód Megállapítja, hogy meg kell-e őrizni a dokumentum színeit. A fekete-fehér képekből kisebb ABBYY FineReader-dokumentumok hozhatók létre, viszont gyorsabb a feldolgozásuk.

Szövegblokk Szöveget tartalmazó képterület. A szövegblokkoknak csak egyhasábos szöveget kell tartalmazniuk.

T

Táblázatblokk Táblázatos formában adatokat tartalmazó képterület. Ilyen típusú területet felismerésekor a program függőleges és vízszintes elválasztókat rajzol a blokkon belül a táblázat kialakításához. Aztán ez a blokk kerül táblázatként leképezésre a kimeneti szövegben.

Támogatási azonosító A sorozatszám egyedi azonosítója, mely információkat tartalmaz a licencről és a számítógépről, melyen használják. A támogatási azonosító további védelmet nyújt, terméktámogatás nyújtása előtt ellenőrzi a terméktámogatási csoport.

Tanítás Egy karakterkép és maga a karakter közti megfeleltetés létesítésének folyamata. (A részleteket lásd a "Felismerés tanítással" témakörben.)

Termékazonosító Az ABBYY FineReader aktiválásakor egy adott számítógépen a hardveres konfiguráció alapján automatikusan generált paraméter.

Tiltott karakterek Karakterek, melyekről azt gondolhatja, hogy sohasem fordulnak elő a felismerendő szövegben. Az OCR sebessége és minősége tiltott karakterek megadásával növelhető.

U

Unicode A Unicode Consortium (Unicode, Inc.) által kifejlesztett szabvány, és egy 16 bites nemzetközi kódrendszer szövegek feldolgozásához.

V

Vonalkódblokk Vonalkódot tartalmazó képblokk.

Vissza a tetejére

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.