Salvestamine XLS ja XLSX vormingutes

Saadaval on järgmised seaded:

Dokumendi küljendus

Vali sobiv seadistus vastavalt sellele, kuidas plaanid väljunddokumenti kasutada.

 1. Vormindatud tekst
  Säilitab fondid, nende suurused ja lõigud, kuid ei säilita täpset reavahet või objektide asukohti leheküljel. Loodud tekst joondatakse vasakule. Paremalt-vasakule kirjas tekstid joondatakse paremale.
  Püstised tekstid saavad rõhtseteks.
 2. Lihttekst
  Ei säilita vormingut.

Pildi seaded

XLSX-dokumentides saad pilte salvestada. Suurt hulka pilte sisaldavad dokumendid võivad olla väga suured. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta suvandite abil Säilita pildid (ainult XLSX) ripploendist.

Näpunäide. Pildi salvestamise parameetrite muutmiseks klõpsa Kohandatud.... Vali soovitud seaded Kohandatud seadistused kahekõne aknas ja klõpsa OK.

Teksti seaded

 • Säilita päised ja jalused
  Luba see suvand, kui soovid säilitada teksti päised ja jalused. Kui see suvand on keelatud, päiseid ja jaluseid ei säilitata.
 • Ära säilita tabelitevälist teksti
  Salvestab vaid tabelid ja eirab ülejäänut.
 • Salvesta numbrilised väärtused numbritena
  Teisendab XLSX-dokumendis numbrid vormingusse "Numbrid". Microsoft Excel saab sellistes lahtrites teostada aritmeetilisi tehteid.
 • Loo iga lehekülje jaoks eraldi leht (üksnes XLSX)
  Vali see suvand, et salvestada algdokumendi leheküljed eraldi töölehtedena.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.