PDF-i seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Kujutise kvaliteet

Kui sinu tekst sisaldab palju pilte või kui valid lehekülje kujutise salvestamise koos tuvastatud tekstiga, võib tulemuseks olev PDF-fail olla päris suur. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta suvandite abil Kujutise kvaliteet ripploendist:

 • Parim kvaliteet
  Vali see suvand, et säilitada piltide või lehekülje kujutise kvaliteet. Säilitatakse lähtekujutise algne eraldusvõime.
 • Tasakaalustatud
  Vali see suvand, et vähendada PDF-faili suurust, hoides samas piltide või lehekülje kujutise kvaliteeti mõistlikult kõrgel tasemel.
 • Kompaktne suurus
  Vali see suvand, et oluliselt vähendada väljundiks oleva PDF-faili suurust. Piltide ja lehekülje kujutise eraldusvõime vähendatakse 300 dpi-ni, mõjutades nende kvaliteeti.
 • Kohandatud...
  Vali see suvand, kui soovid määratleda kujutise kvaliteedi kohandatud seadeid. Kahekõne aknas Kohandatud seadistused vali soovitud seaded ja klõpsa OK.

Loo PDF/A-dokumendid

Luba see suvand kui soovid luua PDF/A dokumendi ja vali PDF/A versioon, mida soovid kasutada.

Loo PDF/UA-dokumendid (vajalik OCR)

Luba see suvand kui soovid luua PDF/UA dokumendi. Pidage meeles, et saadud dokument ei pruugi välja näha täpselt nagu originaal.

Kaitse dokumente paroolidega

See suvand võimaldab sul kaitsta oma PDF-dokumenti parooliga, et hoida ära volitamata avamine, trükkimine või redigeerimine. Klõpsa Sätted... nuppu ja määratle avanevas kahekõne aknas kaitse seaded:

 • Dokumendi avamise parool
  Kui su dokumendil on dokumendi avamise parool, saavad kasutajad selle avada vaid pärast sinu poolt määratud parooli sisestamist. Parooli seadmiseks oma dokumendile:
  1. Luba Piira juurdepääsu dokumendi avamise parooliga suvand.
  2. Tipi parool ja kinnita see.
   Keela Peida tähemärgid suvand, kui soovid oma parooli tähemärkide nähtavale jäämist Dokumendi avamisparool väljal.
 • Õiguste parool
  See parool kaitseb PDF-dokumenti volitamata redigeerimise ja trükkimise eest ning hoiab ära selle sisu kopeerimise teise rakendusse kasutajate poolt, kes parooli ei tea. Kasutajad saavad kõiki neid toiminguid sooritada alles pärast sinu poolt määratud parooli sisestamist. Selle parooli seadistamiseks:
  1. Luba Piira printimist ja redigeerimist õiguste parooliga suvand.
  2. Tipi parool ja kinnita see.
   Keela Peida tähemärgid suvand, kui soovid oma parooli tähemärkide nähtavale jäämist Piiranguparool väljal.

   Järgmiseks vali toimingud, mida tahad lubada kasutajatel sooritada.
   • See Printimine ripploend sisaldab suvandeid, mis lubavad dokumendi trükkimise või keelavad selle.
   • See Redigeerimine ripploend sisaldab suvandeid, mis lubavad dokumendi redigeerimise või keelavad selle.
   • See Luba teksti, kujutiste jm sisu kopeerimine suvand lubab kasutajatel kopeerida sinu dokumendist sisu (tekst, pildid jne). Kui soovid sellised toimingud keelata, veendu, et see suvand ei ole valitud.
   • See Võimalda teksti lugemine kuvalugejatel suvand võimaldab ekraani lugeval tarkvaral lugeda teksti dokumendist, kui see on avatud. Kui soovid sellised toimingud keelata, veendu, et see suvand ei ole valitud.
 • Krüptimistase
  See Krüpti ripploend sisaldab suvandeid, mis krüpteerivad parooliga kaitstud dokumente.
 • 128-bitine AES on üpris tugev krüpteerimisalgoritm , mis põhineb standardil AES.
 • 256-bitine AES on tugev krüpteerimisalgoritm , mis põhineb standardil AES.

Vali üks suvanditest Krüpteeri ripploendist. Kogu dokumendi sisu krüpteerib kogu dokumendi, Kogu dokumendi sisu, välja arvatud metaandmed jättes dokumendi andmed krüpteerimata ja loetavaks.

Kustuta objektid ja teave

Luba see suvand, kui sa ei soovi säilitada erinevaid PDF-dokumendis sisalduvaid objekte ja seejärel klõpsa Vali ... nupp, et valida objektid, mida sa säilitada ei soovi:

 • Kommentaarid ja märked
  Märkuseid, selgitusi, kujundeid ja tekstiplokke ei salvestata.
 • Linkide, meedia, tegevuste, kirjutiste ja vormi andmed
  Vastastikmõjulisi elemente ei salvestata.
 • Järjehoidjad
  Järjehoidjad ei salvestata.
 • Manused
  Manustatud faile ei salvestata.

Kasuta ühte paberisuurust kõigi leheküljekujutiste jaoks

Kui see suvand on keelatud, säilitatakse lehekülje kujutiste algne paberi suurus. Luba see suvand, kui soovid oma PDF-dokumendis kasutada kindlat paberi suurust.

Kasuta MRC-tihendamist (vajalik OCR)

Selle suvandi valimine rakendab MCR-tihendusalgoritmi, mis vähendab märgatavalt faili suurust ja säilitab kujutise välise kvaliteedi.

See Kasuta MRC-tihendamist (vajalik OCR) suvand on otsitavate PDF-dokumentide jaoks saadaval, kui Tekst leheküljekujutise all suvand on lubatud.

Rakenda leheküljekujutistel olevate tähemärkide silumiseks ABBYY PreciseScani

Luba see suvand, kui soovid dokumendis olevate tähemärkide silumiseks kasutada ABBYY PreciseScan tehnoloogiat. Selle tulemusena ei näe tähemärkide piksleid isegi siis, kui lehekülge suumid.

Otsitava PDFi sätted

See suvandite rühm võimaldab sul otsustada, milliseid PDF-dokumendi elemente sa salvestada soovid. Sõltuvalt sellest, kuidas sa oma dokumenti kasutada plaanid, vali üks järgnevatest suvanditest:

 • Ainult tekst ja pildid
  See suvand salvestab vaid tuvastatud teksti ja seotud pildid. Lehekülg on täielikult otsitav ja PDF-faili suurus on väike. Tulemuseks saadava dokumendi ilme võib algsest veidi erineda
 • Tekst leheküljekujutise kohal
  See suvand salvestab algdokumendi tausta ja pildid ning asetab tuvastatud teksti nende kohale. Tavaliselt vajab see PDF-i tüüp rohkem kettaruumi kui Ainult tekst ja pildid. Tulemuseks saadav PDF-dokument on täielikult otsitav. Mõnel juhul võib tulemuseks saadava dokumendi ilme algsest veidi erineda.
 • Tekst leheküljekujutise all
  See suvand salvestab kogu lehekülje kujutisena ja asetab tuvastatud teksti selle alla. Tekstikiht võimaldab dokumendis otsida ja teksti kopeerida ning lehekülje kujutised kindlustavad, et dokument näeb välja peaaegu samasugune kui algne.

Loo pealkirjadest järjehoidjad

Vali see suvand, kui soovid dokumendi pealkirjadest sisukorra tekitada.

Loo PDF-sildid

Vali see suvand, et lisada väljund PDF-dokumendile PDF-sildid.

Lisaks tekstile ja piltidele võivad PDF-failid sisaldada teavet dokumendi ehituse kohta: näiteks loogilised osad, pildid ja tabelid. See teave talletub PDF-siltides. PDF-siltidega varustatud PDF-faili saab erinevate suurustega ekraanidel kuvamiseks ümber paigutada ja see näeb kaasaskantavatel seadmetel hästi välja.

Kirjatüübid

PDF-is tekste salvestades saad kasutada kas Adobe'i fonte või oma arvutisse paigaldatud Windowsi fonte. Kasutatava fondikomplekti määratlemiseks vali ripploendist üks järgnevatest kirjetest:

 • Kasuta eelmääratud fonte
  PDF-fail kasutab Adobe'i fonte, näiteks: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Kasuta Windowsi fonte
  Fail kasutab sinu arvutisse paigaldatud Windowsi fonte.

Fontide manustamiseks PDF-dokumenti vali Manusfondid suvand. See teeb dokumendi faili suuremaks, kuid dokument näeb samasugune välja kõigis arvutites.

See Manusfondid on saadaval vaid Ainult tekst ja pildid ja Tekst leheküljekujutise kohal PDF-dokumentides.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab dokumendi metaandmed kui see on salvestatud PDF-vormingus. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.