Tekstide kontrollimine tekstiaknas

Saad redigeerida tuvastatud tekste otse aknas Tekst või dialoogiboksis Verifitseerimine (klõpsa Tuvasta > Tõenda teksti... dialoogiboksi avamiseks). Dialoogiboksis Verifitseerimine saad läbi vaadata ebakindlalt tuvastatud sõnad, parandada õigekirjavead ja lisada uusi sõnu kasutajasõnastikku.

Tekstide kontrollimine tekstiaknas

Tuvastamise tulemusi saad kontrollida, redigeerida ja vormindada aknas Tekst.

Akna Tekst tööriistariba akna vasakus osas sisaldab nuppe, mis võimaldavad kontrollida õigekirja. Kasuta nuppe /, et minna järgmise/eelmise ebakindlalt tuvastatud sõna või märgi juurde. Kui ebakindlalt tuvastatud märke ei tõsteta esile, klõpsa nuppu akna Tekst tööriistaribal.

Ebakindlalt tuvastatud sõna kontrollimiseks aknas Tekst tegutse järgmiselt.

 1. Klõpsa sõna aknas Tekst. Sõna tõstetakse esile aknas Kujutis. Samal ajal kuvatakse aknas Suurendus selle suurendatud kujutis.
 2. Kui vaja, paranda sõna aknas Tekst.

Näpunäide. Saad sisestada sümboleid, mis klaviatuuril puuduvad, klõpsates nuppu . Samuti võid kasutada dialoogiboksi Verifitseerimine.

See viis on mugav, kui pead võrdlema lähte- ja väljunddokumenti.

Tekstivormindustööriistad on saadaval

 • tööriistaribal aknas Tekst;
 • paanil Tekstiomadused (paremklõpsa suvalises kohas aknas Tekst, seejärel klõpsa paani kuvamiseks kiirmenüüs ikooni Atribuudid).

Kasuta nuppe ja , et liikuda paanil Tekstiomadused, kui aken Tekst on liiga kitsas ja sa ei näe kogu paani.

Teavet selle kohta, kuidas muuta põhiakna ja tööriistaribadel saadaolevate tööriistade välimust, vt jaotistest Põhiaken ja Tööriistaribad.

Tuvastatud teksti kontrollimine dialoogiboksis Verifitseerimine

ABBYY FineReader pakub dialoogiboksi Verifitseerimine, kus saab kontrollida ja parandada ebakindlalt tuvastatud märke. Dialoogiboksi Verifitseerimine avamiseks klõpsa nuppu põhitööriistaribal või klõpsa Tuvasta > Tõenda teksti....

Dialoogiboksis Verifitseerimine saad teha järgmist.

 • Jäta esile tõstetud sõna muudatusi tegemata vahele. Kui klõpsad käsku Jäta vahele, esiletõste eemaldatakse.
  Asenda esile tõstetud sõna soovitatud variantidest ühega.
 • Lihtsalt vali õige soovitus kastis paremal ja klõpsa käsku Asenda.
 • Lisa esile tõstetud sõna sõnastikku, klõpsates nuppu Lisa sõnastikku.
  Seda ei käsitleta enam veana, kui järgmisel korral programm seda sõna kohtab.
  Vaata ka: Töötamine kasutajasõnastikega.
 • Muuda fonti ja rakenda fondiefekte.
 • Sisesta teksti klaviatuuril puuduvaid märke. Klaviatuuril puuduva märgi valimiseks klõpsa nuppu ja seejärel klõpsa ikooni Veel sümboleid.... Dialoogiboksis Sümbol vali soovitud alamkomplekt ripploendist Alamhulk (nt Basic Greek või Valuutasümbolid). Seejärel topeltklõpsa märki, mille soovid sisestada. Võid ka määrata ka märgi Unicode-koodi kastis Märgi kood.

Näpunäide. Kontrollimissuvandite muutmiseks klõpsa nuppu Suvandid....

Kontrollides tekste, mis on kirjutatud hiina, jaapani või korea keeles, soovitab programm sarnase välimusega märke ebakindlalt tuvastatud märkide jaoks.

Töötamine teiste kasutajasõnastikega

Teksti lugemisel kontrollib ABBYY FineReader tuvastatud sõnu oma sõnastikest. Kui tekst sisaldab palju oskussõnu, lühendeid ja pärisnimesid, võib optilise tekstituvastuse kvaliteeti tõsta nende sõnade lisamine kasutajasõnastikku.

Võimalik, et kasutajasõnastikud pole kõigi toetatud keelte jaoks saadaval.

Sõna lisamiseks kasutajasõnastikku tee ühte järgmistest:

 • Klõpsa menüüs Tuvasta ikooni Tõenda teksti..., seejärel klõpsa käsku Lisa sõnastikku dialoogiboksis Verifitseerimine
 • Aknas Tekst paremklõpsa sõna, mida soovid lisada ja seejärel klõpsa kiirmenüüs käsku Lisa sõnastikku.

Sõna lisamiseks sõnastikku veendu, et valitud on õige keel.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.