Οργάνωση σελίδων σε έγγραφο PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σας επιτρέπει να διαγράψετε, να περιστρέψετε, να περικόψετε, να μετακινήσετε, να αντικαταστήσετε και να αναγνωρίσετε επιλεγμένες σελίδες, καθώς και να προσθέσετε σελίδες που λείπουν ή είναι κενές, να διορθώσετε εικόνες σελίδας και να δημιουργήσετε νέα αρχεία PDF χρησιμοποιώντας επιλεγμένες σελίδες. Οποιαδήποτε από αυτά μπορεί να γίνει με γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων σελίδων του εγγράφου PDF σας ή με την επιλογή ενός κατάλληλου εύρους σελίδων.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία Οργάνωση Σελίδων, επιλέξτε την Οργάνωση σελίδων καρτέλα.

Για να επιλέξετε τις κατάλληλες σελίδες, στο πλαίσιο, καθορίστε είτε έναν αριθμό σελίδας, ένα εύρος σελίδων (π.χ. 2,3,5-7), ή επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα από την αναπτυσσόμενη λίστα: Ζυγές σελίδες, Μονές σελίδες, Όλες οι σελίδες.

Διαγραφή σελίδας από έγγραφο PDF...

Περιστροφή σελίδας...

Περικοπή σελίδας...

Προσθήκη μιας κενής σελίδας σε ένα έγγραφο PDF...

Προσθήκη σελίδων από ένα έγγραφο PDF...

Προσθήκη σελίδων από αρχείο...

Σάρωση σελίδων και προσθήκη τους σε ένα έγγραφο PDF...

Τροποποίηση σειράς σελίδων σε έγγραφο...

Αντικατάσταση σελίδων εγγράφων...

Διαγραφή κενών σελίδων από ένα έγγραφο...

Διαχωρισμός εγγράφου PDF...

Αναγνώριση επιλεγμένων σελίδων...

Βελτίωση εικόνων σελίδας...

Δημιουργία εγγράφου PDF από τις επιλεγμένες σελίδες...

Παράμετροι επεξεργασίας εικόνας για τις σελίδες που προστέθηκαν...

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.