Διαγραφή εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να διαγράψετε εμπιστευτικές πληροφορίες από τα έγγραφα PDF προτού τα δημοσιεύσετε. Έχετε τη δυνατότητα να επιμεληθείτε τόσο το κείμενο όσο και τις εικόνες.

  1. Στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF κάντε κλικ στο κουμπί ή κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα σε αυτό το εργαλείο και επιλέξτε Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης.
  2. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα των ορθογωνίων που θα βαφτεί πάνω από το αναθεωρημένο κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα επτά πλαίσια χρωμάτων στη γραμμή εργαλείων ή κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα επιθυμείτε από την παλέτα. Για ακόμη περισσότερα χρώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα χρώματα....
  3. Επιλέξτε το κείμενο ή/και τις εικόνες που θέλετε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο περιεχόμενο θα καταργηθεί από το έγγραφο και οι αντίστοιχες εμφανίσεις του θα εμφανίζονται με το χρώμα της επιλογής σας.

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτηση για να καταργήσετε ευαίσθητα δεδομένα.

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Αναζήτηση.
  2. Πληκτρολογήστε το κείμενο για εύρεση.
  3. Επιλέξτε τις εμφανίσεις που θέλετε να επιμεληθείτε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί .

Το επιλεγμένο κείμενο θα χρωματιστεί στο έγγραφο και θα αντικατασταθεί με αστερίσκους στα αντικείμενα που δεν εμφανίζονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου (δηλαδή στα σχόλια, τους σελιδοδείκτες και τα μεταδεδομένα).

Μπορείτε να διαγράψετε αντικείμενα και δεδομένα που δεν εμφανίζονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου σας (π.χ. σχόλια, σημειώσεις, σελιδοδείκτες, συνημμένα, τα μεταδεδομένα, κ.λπ.):

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε Διαγραφή αντικειμένων και δεδομένων....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αντικείμενα και τα δεδομένα που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.