Installation og start af ABBYY FineReader

Download

Installere ABBYY FineReader på én computer

  1. Dobbeltklik på Setup.exe-filen på installationsdisketten eller andre distributionsmedier.
  2. Følg skærminstruktionerne i aktiveringsguiden.

Implementering af ABBYY FineReader PDF i et LAN

ABBYY FineReader kan installeres og bruges i et lokalnetværk.*. Den automatiserede installationsmetode giver dig hurtig og fleksibel installation af ABBYY FineReader på et lokalt netværk, da du ikke behøver at installere programmet manuelt på hver enkelt arbejdsstation.

Installationen består af to faser. Først installeres programmet på serveren. Derefter kan programmet installeres fra serveren på arbejdsstationer ved hjælp af en af de fire følgende metoder:

  • Brug af Active Directory
  • Ved hjælp af Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Fra kommandolinjen
  • Manuelt i interaktiv tilstand

For yderligere oplysninger om installation af ABBYY FineReader på arbejdsstationer, ved hjælp af Licensstyring, og om at arbejde med programmet i et lokalt netværk, henvises der til Vejledning til systemadministrator.

Start af ABBYY FineReader

For at starte ABBYY FineReader PDF:

  • Klik på Start knappen i Windows og klik derefter på Alle programme > ABBYY FineReader PDF (i Windows 10, skal du klikke på Start > Alle programme og derefter klikke på ABBYY FineReader PDF).
  • Alternativt skal du højreklikke på en dokumentfil i Windows Stifinder (den skal være et af de understøttede formater) og derefter klikke på Rediger med ABBYY FineReader PDF eller Konverter med ABBYY FineReader PDF og vælg en af konverteringskommandoerne:

* Denne funktionalitet er ikke tilgængelig i visse versioner af ABBYY FineReader. Se også: FineReader side på webstedet ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) for en liste over udgaver og deres funktioner.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.