Сканиране на документи на хартиен носител

За да сканирате документ:

  1. В редактора за OCR щракнете върху в лентата с инструмени, след което щракнете върху Файл >Сканирай страници....
  2. Изберете устройство за сканиране и задайте настройки за сканиране.
  3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
  4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни, променете настройките за сканиране и щракнете върху бутона Преглед отново.
  5. Щракнете върху Настройки... и задайте опции за обработка на изображения.
    Тези опции определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  6. Щракнете върху Сканиране.
  7. Ако вече е отворен OCR проект, когато сканирате нови страници, сканираните страници ще бъдат добавени към края на този проект. Ако няма отворен OCR проект, ще бъде създаден нов от сканираните страници.

Вижте Съвети при сканиране за някои съвети как да изберете оптималните настройки за сканиране.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.