Копиране на област като таблица

За да копирате област от PDF документ като таблица:

 1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
  Можете да маркирате таблица или част от нея, както и обикновен текст, дори на изображенията.
  Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
 2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.  Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като таблица в контекстното меню или да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Alt+C.
  Преди да копирате таблица, можете да промените структурата ѝ.
 3. Поставете копираната таблица в желаното приложение.

Редакторът за PDF Ви дава възможност да промените структурата на таблицата, преди да я копирате. Можете да:

  • добавяте вертикални/хоризонтални разделители;
  • изтривате разделители;
  • обединявате/разделяте клетки от таблицата.

След като текстът от маркираната област бъде разпознат, лента с инструменти за редактиране на таблици ще се покаже до областта.Използвайте тези инструменти, за да промените структурата на таблицата, и отново щракнете върху иконата в лентата с инструменти за редактиране на таблици. Редактираната таблица ще бъде копирана в клипборда.

Никакви промени няма да бъдат направени в таблицата в оригиналния файл.

Можете да редактирате таблицата в оригиналния файл в редактора за OCR.

Ако данните от таблицата, които са били копирани, се различават значително от оригиналните данни на документа:

 • Ако документът няма текстов слой, проверете дали са избрани правилните езици за OCR .
 • Ако страницата, съдържаща данните, които искате да копирате, има текстов слой с лошо качество, сменете текстовия слой с нов.

Сега отново опитайте да копирате данните.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.