Tích hợp với Microsoft PowerPoint

Nhờ tính năng tích hợp với Microsoft PowerPoint, bạn có thể dễ dàng sử dụng bản trình bày Microsoft PowerPoint để tạo tài liệu PDF trực tiếp từ PowerPoint.

Cách sử dụng bản trình bày PowerPoint để tạo tài liệu PDF

Để tạo và lưu tài liệu PDF, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo hoặc mở bản trình bày phù hợp bằng Microsoft PowerPoint.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF, nhấp Tạo PDF.
 3. Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, hãy thực hiện như sau:
  1. Chỉ định tên và thư mục cho tài liệu PDF đầu ra.
  2. Chọn Mở tài liệu nếu bạn cần mở tài liệu đầu ra trong trình xem PDF.
  3. Nhấp Lưu.

Nếu cần thiết, chỉ định số trang trình bày sẽ được sử dụng để tạo tệp PDF. Để làm vậy, nhấp Tùy chọn trên thanh công cụ  ABBYY FineReader PDF và chọn Yêu cầu chỉ định trang trình bày trong hộp thoại sẽ xuất hiện. Khi tùy chọn này được bật thì chương trình sẽ luôn hiển thị hộp thoại để chọn trang trình bày mỗi khi bạn tạo tài liệu PDF mới. Bạn cũng có thể chỉ định các cài đặt tạo PDF khác.

Thao tác này sẽ lưu tài liệu PDF đầu ra vào thư mục được chỉ định và mở tài liệu này bằng trình xem PDF nếu được chỉ định.

Cài đặt tạo PDF cho bản trình bày PowerPoint

Hộp thoại này có các nhóm cài đặt như sau:

 • Chuyển đổi ghi chú của người thuyết trình
  Chọn tùy chọn này để lưu nhận xét của tác giả.
 • Bao gồm các trang trình bày ẩn
  Chọn tùy chọn này để lưu tự động các trang trình bày khi tạo tài liệu PDF.
 • Tạo PDF/A
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/A. Chọn loại PDF/A cần thiết trong danh sách thả xuống ở bên phải.
 • Tạo PDF/UA
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/UA. Hình thức của tài liệu như vậy có thể khác với tài liệu gốc.
 • Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu
  Chọn tùy chọn này nếu bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF của mình khỏi bị xem, in và chỉnh sửa trái phép. Tiếp theo, nhấp Cài đặt... và chỉ định các tham số bảo mật phù hợp trong hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Tạo thẻ PDF
  Việc tạo tài liệu PDF cũng tự động tạo các thẻ PDF.
  Ngoài văn bản và hình ảnh, tệp PDF cũng có thể chứa thông tin về cấu trúc của tài liệu: cấu trúc logic, hình minh họa và bảng. Thông tin này được lưu trữ dưới dạng các thẻ PDF, đảm bảo rằng tài liệu PDF có thể được xem thoải mái trên các màn hình có kích thước khác nhau, ví dụ: thiết bị cầm tay
 • Áp dụng cho trang trình bày sau đây
  Các trang trình bày được chỉ định sẽ được sử dụng khi tạo tài liệu PDF.
  • Tất cả
   Chọn tùy chọn này sẽ sử dụng tất cả các trang trình bày để tạo tài liệu PDF.
  • Yêu cầu chỉ định trang trình bày
   Hộp thoại chọn trang sẽ xuất hiện mỗi khi bạn tạo tài liệu PDF mới.
   Tùy chọn Yêu cầu chỉ định trang trình bày chỉ khả dụng khi bỏ chọn tùy chọn Chuyển đổi ghi chú của người thuyết trình.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.