PDF Editor

PDF Editor là một công cụ dễ sử dụng cho phép bạn xem và tìm kiếm tài liệu PDF, sắp xếp lại, thêm hoặc xóa trang, sao chép văn bản và ảnh, chỉnh sửa văn bản và thêm nhận xét vào tài liệu. Bạn không cần phải chuyển đổi tệp PDF sang định dạng có thể chỉnh sửa, ngay cả khi tệp PDF chỉ chứa ảnh quét mà không có lớp văn bản nào.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.