Thêm văn bản vào tài liệu PDF

PDF Editor cho phép bạn thêm khối văn bản vào mọi loại tệp PDF mà không cần chuyển đổi tệp PDF đó sang định dạng có thể chỉnh sửa.

  1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF, nhấp .
    Một thanh công cụ có các công cụ chỉnh sửa văn bản sẽ xuất hiện bên dưới thanh công cụ Công cụ PDF.
  2. Nhấp vào vị trí bạn muốn thêm văn bản. Bạn có thể kéo con trỏ chuột mà không nhả nút chuột để thay đổi kích cỡ của khối văn bản.
  3. Nhập văn bản của bạn. Bạn có thể chọn loại phông chữ, cỡ phông và màu phông chữ.
  4. Thay đổi kích cỡ của khối văn bản nếu cần.
  5. Để vẽ đường viền xung quanh khối văn bản, chọn màu và độ dày của đường viền.
  6. Bạn cũng có thể thay đổi màu nền của khối văn bản hoặc sử dụng tùy chọn Phát hiện màu nền để sử dụng màu nền của trang.
    Nền trong suốt được sử dụng theo mặc định.

Bạn có thể sử dụng PDF Editor để điền biểu mẫu không có trường tương tác. Để thực hiện việc này, chỉ cần nhập văn bản lên biểu mẫu bằng công cụ Hộp văn bản.

Khi bạn thêm khối văn bản, một nhận xét mới có chứa văn bản từ khối sẽ xuất hiện trong ngăn Nhận xét. Bạn có thể thay đổi trạng thái của nhận xét theo cách giống như bạn thay đổi trạng thái của chú thích. Xem thêm: Cộng tác trên tài liệu PDF.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.