Nếu bảng và ảnh không được phát hiện

Nếu bảng không được phát hiện

Vùng bảng đánh dấu bảng hoặc đoạn văn bản được sắp xếp trong dạng bảng. Nếu chương trình không thể phát hiện bảng tự động, sử dụng công cụ Bảng để khoanh vùng bảng quanh bảng.

 1. Chọn công cụ trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ Hình ảnh và sử dụng chuột để khoanh hình chữ nhật quanh bảng trên hình ảnh của bạn.
 2. Nhấp chuột phải vào bảng rồi nhấp Phân tích cấu trúc bảng trên trình đơn chuột phải hoặc nhấp vào nút trên thanh công cụ bật lên của vùng Bảng.
 3. Sử dụng thanh công cụ bật lên, trình đơn chuột phải của vùng bảng hoặc các lệnh trên Vùng trình đơn để chỉnh sửa kết quả.
 4. Chạy lại quy trình OCR.

Bạn có thể thay đổi loại vùng đã được nhận dạng. Để thay đổi loại vùng thành Bảng, nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp Đổi loại vùng thành > Bảng trên trình đơn chuột phải.

Nếu ABBYY FineReader không thể phát hiện chính xác hàng và cột trong bảng tự động, bạn có thể điều chỉnh bố cục thủ công và chạy lại quy trình OCR.

 • Sử dụng các lệnh trên Vùng trình đơn hoặc các lệnh trên trình đơn chuột phải cùng vùng Bảng để:
  • Phân tích cấu trúc bảng (tự động phân tích cấu trúc bảng và tránh cho bạn khỏi rắc rối của việc vẽ dấu phân cách ngang và dọc thủ công);
  • Tách ô, Hợp nhất ôHợp nhất dòng (cho phép bạn sửa mọi hàng hoặc cột bị xác định sai)
 • Sử dụng thanh công cụ bật lên của bảng đã chọn để: Thêm dấu phân cách ngang hoặc dọc, xóa dấu phân cách bảng, phân tích cấu trúc bảng, tách ô bảng hoặc trộn ô hoặc hàng bảng (nhấp vào vùng Bảng rồi nhấp vào công cụ thích hợp trên thanh công cụ bật lên:  ).

Gợi ý. Nhấp vào công cụ trên thanh công cụ bật lên để chọn đối tượng.

Lưu ý:

 1. Lệnh tách ô chỉ có thể được áp dụng cho ô bảng đã được trộn trước đó.
 2. Để trộn hoặc tách ô hoặc hàng bảng, chọn chúng trên hình ảnh rồi chọn công cụ hoặc lệnh trình đơn thích hợp.
 3. Nếu bảng chứa ô văn bản dọc, bạn có thể cần thay đổi thuộc tính văn bản trước.
 4. Nếu ô bảng chỉ chứa hình ảnh, chọn tùy chọn Xử lý các ô đã chọn như hình ảnh trong ngăn Thuộc tính vùng (nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Thuộc tính trên trình đơn chuột phải).

Nếu ô chứa tổ hợp hình ảnh và văn bản, chọn hình ảnh để chuyển thành vùng riêng biệt bên trong ô.

Xem thêm:

Nếu ảnh không được phát hiện

Vùng ảnh đánh dấu ảnh được chứa trong tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Vùng ảnh nếu bạn không muốn đoạn văn bản được nhận dạng. Nếu chương trình không thể phát hiện ảnh tự động, sử dụng công cụ Ảnh để khoanh vùng ảnh quanh ảnh theo cách thủ công.

 1. Trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ Hình ảnh, chọn công cụ rồi sử dụng chuột để khoanh hình chữ nhật quanh ảnh trên hình ảnh của bạn.
 2. Chạy lại quy trình OCR.

Nếu có văn bản in trên ảnh trong tài liệu của bạn, khoanh vùng Ảnh nền quanh ảnh.

 1. Trong cửa sổ Hình ảnh, chọn trên thanh công cụ và vẽ khung quanh ảnh.
 2. Khởi động quy trình OCR.

Bạn có thể thay đổi vùng hiện tại thành Ảnh hoặc Ảnh nền. Nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Đổi loại vùng thành > Ảnh hoặc Đổi loại vùng thành > Hình ảnh nền.

Để biết thêm về loại vùng và chỉnh sửa vùng, xem Nếu vùng được phát hiện không chính xác.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.