Quét thành PDF

Tác vụ Quét sang dạng PDF trong cửa sổ Tác vụ mới cho phép bạn tạo tệp PDF từ hình ảnh thu được từ máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số.

 1. Mở cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ,chọn Quét tab và nhấp vào Quét sang dạng PDF.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Chất lượng hình ảnh Tùy chọn này quyết định chất lượng của hình ảnh và ảnh, có ảnh hưởng đến kích cỡ của tệp đầu ra thu được. Hiện có các cài đặt chất lượng sau:
   • Chất lượng tốt nhất
    Chọn tùy chọn này để lưu giữ chất lượng ảnh và hình ảnh trang. Độ phân giải gốc sẽ được giữ nguyên.
   • Cân bằng
    Chọn tùy chọn này để giảm kích cỡ của tệp PDF đầu ra mà không làm giảm quá nhiều chất lượng ảnh.
   • Kích cỡ nhỏ gọn
    Chọn tùy chọn này để thu được tệp PDF có kích cỡ nhỏ với chất lượng ảnh thấp hơn.
   • Tùy chỉnh...
    Chọn tùy chọn này để tùy chỉnh lưu ảnh. Trong ô Cài đặt tùy chỉnh hộp thoại, chỉ định giá trị mong muốn và nhấp vào OK.
  2. Tạo tài liệu PDF/A
   Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích với định dạng PDF/A.
  3. Sử dụng nén MRC
   Chọn tùy chọn này để áp dụng Công nghệ nén MRC (Mixed Raster Content) để giảm kích cỡ tệp mà không làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh.
  4. Nhận dạng văn bản trên ảnh
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn OCR bắt đầu tự động.
  5. Ngôn ngữ OCR
   Sử dụng tùy chọn này để chỉ định ngôn ngữ tài liệu. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  6. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh...
   Sử dụng tùy chọn này để chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  7. Tùy chọn khác...
   Mở PDF mục của Cài đặt định dạng hộp thoại Tùy chọn hộp thoại, tại đó bạn có thể chỉ định các cài đặt bổ sung (bạn còn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp Tùy chọn... trên Công cụ trình đơn).
 6. Nhấp Quét sang dạng PDF.
 7. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét nhiều trang hơn bằng cài đặt hiện tại hoặc nhấp Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Sau khi quá trình quét đã hoàn thành, hình ảnh quét sẽ được xử lý bằng cài đặt mà bạn đã chỉ định, được chuyển đổi thành tệp PDF và được mở trong OCR Editor.
 10. Chỉ định thư mục bạn muốn lưu tệp PDF thu được.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.