Quét thành các định dạng khác

Tác vụ Quét sang các định dạng khác trong cửa sổ Tác vụ mới cho phép bạn tạo các tài liệu ở các định dạng phổ biến (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv và *.djvu) từ hình ảnh thu được từ máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số.

 1. Mở cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ,chọn Quét tab và nhấp vào Quét sang các định dạng khác tác vụ.
 2. Chọn một thiết bị và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước nút hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng với chất lượng hình ảnh, hãy thay đổi cài đặt quét và nhấp vào Xem trước nút lại lần nữa.
 5. Chỉ định cài đặt chuyển đổi. Các cài đặt này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
  1. Lựa chọn định dạng đầu ra
   Sử dụng tùy chọn này để chọn định dạng mong muốn cho tệp đầu ra.
  2. Ngôn ngữ OCR
   Chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn. Xem thêm: Ngôn ngữ nhận dạng.
  3. Cài đặt xử lý sơ bộ ảnh...
   Chỉ định cài đặt tiền xử lý ảnh như phát hiện hướng trang và cài đặt tiền xử lý ảnh tự động. Những cài đặt này có thể cải thiện đáng kể hình ảnh nguồn, nhờ đó đem lại độ chính xác OCR cao hơn. Xem thêm: Các tùy chọn xử lý hình ảnh.  
  4. Tùy chọn khác...
   Mở phần có các cài đặt của định dạng đã chọn trên Cài đặt định dạng tab của Tùy chọn hộp thoại, tại đó bạn có thể chỉ định các cài đặt bổ sung (bạn còn có thể mở hộp thoại này bằng cách nhấp Tùy chọn... trên Công cụ trình đơn).
 6. Nhấp Quét thành <định dạng>.
 7. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thanh tiến trình và các gợi ý.
 8. Sau khi trang được quét xong, một hộp thoại nhắc bạn quyết định làm gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
  Nhấp Quét lại để quét nhiều trang hơn bằng cài đặt hiện tại hoặc nhấp Quét xong để đóng hộp thoại.
 9. Chỉ định thư mục bạn muốn lưu tệp đầu ra vào đó

Khi tác vụ đã hoàn thành, các tệp đầu ra ở định dạng đã chỉ định sẽ được tạo vào trong thư mục mà bạn đã chỉ định. Tất cả các hình ảnh của tài liệu cũng sẽ được mở trong OCR Editor.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.