PDF belgelerini arama

PDF Düzenleyici, bilgiler için arama, vurgulama, değiştirme ve karartma yapmanıza izin verir. Arama sadece ana belge metninde değil aynı zamanda açıklamalarda, üst ve alt bilgilerde ve metaverilerde gerçekleştirilir. Arka plan tanıma sayesinde, taranmışlar da dahil olmak üzere herhangi bir PDF belgesinde aramalar gerçekleştirebileceksiniz. Arama sonuçlarında gezinmeyi kolaylaştırmak için, sonuçlar ayrı bir panelde görüntülenir. Ana gövde metninde bulunan kelimeler veya ifadeler vurgulanır. Böylece bulunan tüm kelimeleri veya ifadeleri seçmek, değiştirmek ya da karartmak daha kolay olur.

Bölüm içeriği:

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.