Görüntü Önişleme

Bozuk metin satırları, eğrilik, karıncalanma ve taranmış görüntülerde ve dijital fotoğraflarda sıkça görülen diğer kusurlar tanıma kalitesini düşürebilir. ABBYY FineReader bu kusurların hepsini otomatik olarak kaldırabildiği gibi, manuel olarak kaldırma seçeneğini de size sunar.

Otomatik görüntü önişleme

ABBYY FineReader çeşitli görüntü önişleme özellikleri sunar. Bu özellikler etkinleştirilirse program görüntünün türüne bağlı olarak nasıl geliştirilebileceğini otomatik olarak belirler ve gerekli düzeltmeleri uygular: karıncalanmayı kaldırır, eğriliği, metin satırlarını ve yamuk şeklindeki bozulmaları düzeltir.

Not: Bu işlemler oldukça uzun sürebilir.

ABBYY FineReader 12'nin açılan veya taranan tüm görüntüleri otomatik olarak önişlemesini istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Seçenekler iletişim kutusunu açın (Araçlar >Seçenekler…).
 2. Tara/Aç sekmesine tıklayın ve Genel grubundaki Sayfalar eklendikçe otomatik olarak işle seçeneğinin etkin olduğunu ve Görüntü önişleme grubunda gerekli işlemler seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.

Not: Otomatik görüntü önişleme işlevini, Görüntü Aç iletişim kutusundan (Dosya >PDF Dosyasını veya Görüntüsünü Aç…) ve tarama iletişim kutusundan da etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Görüntüleri manuel olarak düzenleme

Otomatik önişlemeyi devre dışı bırakabilir ve görüntüleri Görüntü Editörü'nde manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

Bir görüntüyü manuel olarak düzenlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

 1. Sayfa menüsünde Görüntüyü Düzenle…'ye tıklayarak Görüntü Editörü'nü açın.

GÖRÜNTÜ EDİTÖRÜ'nün sol tarafında, Görüntü Editörü'nü açtığınızda seçili durumda olan FineReader belgesinin sayfası bulunur. Sağ kısım ise, görüntülerin düzenlenmesinde kullanılan araçları içeren bazı sekmeler barındırır.

 1. Bir araç seçip istediğiniz değişiklikleri yapın. Çoğu araç, belgedeki sayfaların tümüne ya da sadece seçili sayfalara uygulanabilir. Yukarıdan açılır Seçim listesini kullanarak veya Sayfalar penceresinde sayfa seçebilirsiniz.
 2. Görüntüyü düzenlemeniz bitince Görüntü Editöründen Çık düğmesine tıklayın.

Görüntü Editörü aşağıdaki araçları içerir:

 • Önerilen Önişleme Program, görüntü üzerinde hangi ayarlamaların yapılması gerektiğini otomatik olarak belirler. Yapılabilecek ayarlamalar arasında; karıncalanma ve bulanıklık giderme, arkaplan rengini açmak için renk dönüştürme, eğrilik düzeltme, metin satırlarını düzleştirme, yamuk şekilli bozulmaları düzeltme ve görüntü kenarlıklarını kırpma vardır.
 • Eğriliği giderme Görüntü eğriliğini düzeltir.
 • Metin Satırlarını Düzleştir Görüntü üzerindeki bozuk/yamuk metin satırlarını düzleştirir.
 • Fotoğraf Düzeltme Bu gruptaki araçlar metin satırlarını düzleştirmenize, karıncalanma ve bulanıklığı gidermenize ve belgenin arkaplan rengini beyaz yapmanıza imkân tanırlar.
 • Yamuk Bozulmalarını Düzelt Yamuk şekilli bozulmaları düzeltir ve faydalı veri/bilgi içermeyen görüntü kenarlarını çıkarır. Bu araç seçilince görüntünün üzerinde mavi bir kılavuz görüntülenir. Bu kılavuzun köşelerini görüntünün köşelerine sürükleyin. Bunu doğru yaparsanız, kılavuzun yatay çizgileri metin satırlarına paralel olur. Şimdi de Düzelt düğmesine tıklayın.
 • Döndür ve çevir Bu gruptaki araçlar görüntüyü döndürebilmenize ve yatay ya da dikey çevirerek görüntü üzerindeki metni doğru yöne yönlendirebilmenize imkân tanırlar.
 • Böl Bu gruptaki araçlar görüntüyü parçalara ayırabilmenizi sağlarlar. Bir kitap tarıyor ve karşılıklı sayfaları bölmeniz gerekiyorsa bu araç işinize yarayabilir.
 • Kırp Faydalı veriler/bilgiler içermeyen görüntü kenarlarını çıkarır.
 • Ters Çevir Görüntü renklerini ters çevirir. Standart olmayan bir metin renklendirmesiyle (koyu arka plan üzerinde açık metin) çalışıyorsanız işinize yarayacaktır.
 • Çözünürlük Görüntü çözünürlüğünü değiştirir.
 • Parlaklık ve karşıtlık Görüntünün parlaklığını ve karşıtlığını değiştirir.
 • Seviyeler Bu araç, gölgelerin, ışığın ve yarım tonların yoğunluğunu değiştirerek görüntülerin renk seviyelerini ayarlayabilmenizi sağlar.

Bir görüntünün karşıtlığını (kontrast) artırmak için, Giriş seviyeleri histogramındaki sağ ve sol kaydırma çubuklarını kullanın. Sol kaydırma çubuğu görüntünün en siyah kısmı olarak kabul edilecek rengi ayarlarken, sağ kaydırma çubuğu görüntünün en beyaz kısmı olarak kabul edilecek rengi ayarlar. Ortadaki kaydırma çubuğu sağa hareket ettirilirse görüntü kararır, sola hareket ettirilirse görüntünün rengi açılır.

Çıkış seviyesi kaydırma çubuğunu ayarlayarak görüntü karşıtlığını azaltın.

 • Silgi  Görüntünün bir bölümünü siler.
 • Renk İşaretlerini Kaldır Kalemle yapılan renkli damgaları veya işaretleri kaldırarak bu tür işaretler sebebiyle okunması zorlaşan metinlerin tanınmasını kolaylaştırır. Bu araç, beyaz arka plana sahip koyu renkli taranmış belgeler için tasarlanmıştır. Bu aracı, renkli arkaplanlara sahip belgelerde ve dijital fotoğraflarda kullanmayın.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.