Spara i XLS och XLSX

Download

Följande inställningar är tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj lämpliga inställningar beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.

 1. Formaterad text
  Bibehåller typsnitt, typsnittsstorlekar och styckesindelning, men inte objektens exakta placering eller avstånd på sidan. Texten som skapas kommer vara vänsterjusterad. Texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras.
  Vertikala texter kommer bli horisontella.
 2. Enkel text
  Bevarar inte formateringen.

Bildinställningar

Du kan spara bilder i XLSX-dokument. Dokument som innehåller ett stort antal bilder kan vara mycket stora. Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i Behåll bilder (endast XLSX).

Tips. För att ändra parametrarna för att spara bilder klickar du på Anpassad.... Välj de önskade inställningarna i dialogrutan Anpassade inställningar och klicka på OK.

Textinställningar

 • Behåll sidhuvud och sidfot
  Aktivera det här alternativet om du vill behålla texten i sidhuvudena och sidfötterna. Om det här alternativet är avstängt kommer sidhuvuden och sidfötter inte bevaras.
 • Ignorera text utanför tabeller
  Sparar endast tabellerna och ignorerar resten.
 • Konvertera numeriska värden till siffror
  Konverterar nummer till talformatet i XLSX-dokumentet. Microsoft Excel kan utföra aritmetiska beräkningar på sådana celler.
 • Skapa separat blad för varje sida (endast XLSX)
  Välj det här alternativet för att spara sidor från källdokumentet som separat arbetsblad.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.