Spara PDF-dokument

Download

PDF Editor låter dig spara hela PDF-dokument eller utvalda sidor. Det finns olika alternativ för att spara.

  • Om du vill spara ändringarna i det aktuella PDF-dokumentet klickar du på Fil > Spara i huvudmenyn. Alternativt klickar du på verktygsfältet i Dokument fliken.
  • Om du vill spara det aktuella PDF-dokumentet under ett annat namn eller i en annan mapp klickar du på Fil > Spara som > PDF-dokument... i huvudmenyn. Alternativt klickar du på verktygsfältet i fliken Dokument och sedan på PDF-dokument....
  • För att spara ditt dokument som ett PDF-dokument där användare kommer kunna markera, kopiera och redigera innehåll klickar du påFil > Spara som > Sökbart PDF-dokument. Alternativt klickar du Spara som på verktygsfältet i fliken Dokument och sedan på Sökbart PDF-dokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till sökbar PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.
  • För att spara ett PDF-dokument utan ett textlager (sådana PDF-dokument kan inte sökas och deras innehåll kan inte markeras, kopieras eller redigeras) klickar du på Fil > Spara som > PDF-bilddokument. Alternativt klickar du Spara som på verktygsfältet i fliken Dokument och sedan på PDF-bilddokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till en bildbaserad PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.

För att bara konvertera vissa sidor i ett dokument går du in under panelen Sidor och väljer sidorna du vill spara. Klicka sedan på Spara som på snabbmenyn. Alternativt navigerar du till Organisera sidor fliken, väljer rätt sidor och klickar på pilen bredvid knappen i verktygsfältet.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.