Så öppnar man bilder och PDF-filer

Download

ABBYY FineReader gör det möjligt att öppna PDF- och bildfiler i något av de format som stöds.

Utför följande steg för att öppna en bild- eller PDF-fil:

  1. I OCR-redigeraren, klicka på i verktygsfältet, eller klicka på Fil > Öppna bild....
  2. I dialogrutan som öppnas, välj en eller flera bild- eller PDF-filer.
  3. Om du väljer en fil som innehåller flera sidor kan du ange ett intervall med sidor att öppna.
  4. Välj Bearbeta sidbilder automatiskt när de läggs till om du vill att bilden ska bearbetas automatiskt.

Tips. Du kan ange vilka manipulationer programmet ska utföra på bilden, t ex vilka bilddefekter som ska korrigeras eller huruvida dokumentet ska analyseras och tolkas automatiskt. Ange alternativ för bildbearbetning genom att klicka på Alternativ... knappen i dialogrutan. Se Alternativen för bildbehandling för detaljer.

Om ett OCR-projekt redan är öppet när nya sidor öppnas kommer de valda sidorna läggas till i slutet av projektet. Om inget OCR-projekt är öppet för tillfället kommer ett nytt att skapas från de valda sidorna.

För mer information om hur man arbetar med sidor och OCR-projekt, se OCR-projekt.

Tillgång till vissa PDF-filer kan begränsas av deras upphovsmän. Sådana begränsningar inkluderar lösenordsskydd och begränsningar gällande öppnande av dokument eller kopiering av dess innehåll. ABBYY FineReader kommer begära ett lösenord när sådana filer öppnas. 

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.