Grupparbete med OCR-projekt

Download

ABBYY FineReader innehåller verktyg för att jobba med dokument tillsammans med andra användare i ett nätverk. Flera användare kan dela samma användarspråk- och ordböcker som skapats för dessa språk.

Gör egna ordlistor och användarspråk tillgängliga för flera användare genom att:

 1. Skapa/öppna ett OCR-projekt och välj önskade inskannings- och OCR-alternativ för projektet.
 2. Ange en mapp där användarordlistor ska sparas. Denna mapp måste vara åtkomlig för alla användare.
  Som standard lagras användarordböcker i %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\16\UserDictionaries.
  Ange en annan mapp för användarordböcker genom att:
  1. I Områden och text fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta), klicka på Egna ordlistor... knappen i dialogrutan.
  2. I dialogrutan som öppnas, klicka på Bläddra... knappen och ange katalogen till din mapp.
 3. Spara användarmönster och språk till en fil (*.fbtx):
  1. OCR fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).
  2. Klicka på Spara användarmönster och språk....
  3. I dialogrutan Alternativ för att spara anger du en mapp där filen ska lagras. Denna mapp måste vara åtkomlig för alla användare.
 4. Nu kan andra användare komma åt användarspråken och ordlistorna. För att göra det måste de ladda den *.fbtx-fil som du skapade i steg 3 och ange sökvägen till mappen med anpassade ordlistor som skapades i steg 2.
  För att användare ska kunna få åtkomst till egna ordlistor, användarmönster och användarspråk måste de ha läs och skrivbehörighet i de mappar där ordlistorna har sparats.

För att se listan med tillgängliga användarspråk och redigera deras parametrar, klicka på OCR fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

När ett användarspråk används av flera användare kan användare lägga till ord eller ta bort ord från motsvarande ordbok, men de kan däremot inte ändra egenskaper för detta språk.

Medan en användarordlista redigeras av en användare kan andra användare använda denna ordlista för att utföra OCR-tolkning och stavningskontroll, men de kan däremot inte lägga till eller ta bort ord.

Alla ändringar som en användare gör i användarordlistor blir tillgängliga för alla användare som har valt den mapp som ordlistan sparats i. För att ändringarna ska börja gälla måste användarna starta om ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.