Textfält

Download

Textfält är avsett för textdata.

För att lägga till textfält i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera ett textfält, högerklicka på det och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Så redigerar man interaktiva fält

Egenskaper för textfält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Formatflik

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.