Listruta

Download

Listruta låter användaren välja ett eller flera värden från en lista.

För att lägga till en lista i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en listruta, högerklicka på den och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Fliken "Listalternativ"

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.