Parametrar i kommandotolken för konvertering av dokument

Download

För att påbörja konverteringen av ett dokument till ett redigerbart format, ange följande kommando:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Sökvägen till FineReaderOCR.exe-filen i programmets installationsmapp.


Om den kompletta sökvägen innehåller blanksteg ska dessa placeras inom citationstecken.

<ImageSourceCommands> - källdokument som ska tolkas ImageFiles

Sökvägen till en bildfil eller ett PDF-dokument.


Du kan ange flera filer genom att avgränsa dem med blanksteg. Om den kompletta sökvägen innehåller blanksteg ska dessa placeras inom citationstecken.

/scan [SourceName]

Hämtar en bild från skannern. SourceName är namnet på skannern.


Om SourceName inte är angivet så kommer den senast använda skannern att användas. Om skannerns namn innehåller blanksteg ska dessa placeras inom citationstecken.

<RecognitionCommands> - tolkningsparametrar /lang LangName

LangName är tolkningsspråket.  


Om LangName inte är angivet så kommer det senast använda språket att användas. Du kan ange flera tolkningsspråk genom att avgränsa dem med blanksteg.


För att se en lista över de tolkningsspråk som stöds i kommandotolken, se LangName-parametervärden för kommandotolken.


Du kan ange ett anpassat tolkningsspråk om det är sparat i OCR-projektmappen. För att göra detta, placera två "@"-symboler före namnet, t.ex. "@@UserLang". Ett anpassat språknamn får inte innehålla icke-alfanumeriska symboler som "!" eller "@".

<ExportCommands> - export av tolkningsresultat /send Target

Target är namnet på det externa programmet dit tolkningsresultaten ska skickas. Ersätt Target med något av följande:

  • MSWord - Microsoft Word;
  • MSExcel - Microsoft Excel;    
  • OpenOffice - Apache OpenOffice;
  • Mail - din e-postprogram (resultaten är i Microsoft Word-format);
  • Clipboard - urklipp;
  • WebBrowser - din standard webbläsare;
  • PDFViewer - ditt standard PDF-program;
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Exempelkommando:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Ovanstående kommando kommer att använda OCR Editor för att konvertera och öppna den tyskspråkiga filen Guide_German.pdf i Microsoft Word.

För att få veta mer om hur man automatiskt sparar konverteringsresultat, se Använd kommandotolken för att spara konverteringsresultat vid programstart.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.