Snabbtangenter

Download

ABBYY FineReader 12 erbjuder följande snabbtangenter för de mest använda kommandona. Du kan även skapa dina egna snabbtangenter.

Så här skapar du en snabbtangent:

  1. På menyn Verktyg klickar du på Anpassa… för att öppna dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon.
  2. På fliken Snabbtangenter går du till fältet Kategorier och väljer en kategori.
  3. På fältet Kommandon väljer du kommandot för vilket du vill skapa en snabbtangent eller ändra snabbtangenten för.
  4. Klicka inuti fältet Tryck på ny snabbtangent och därefter ska du trycka på tangenterna på tangentbordet som du vill använda som snabbtangenter för det valda kommandot.
  5. Klicka på Tilldela. Tangenterna som du har angett läggs till i fältet Aktuell genväg.
  6. Klicka på OK för att spara ändringarna.
  7. Om du vill återställa snabbtangenterna ska du klicka på Återställ (för ett valt kommando eller kategori) eller Återställ alla (för alla snabbtangenter).
Arkiv-menyn
Kommando Snabbtangenter
Läs in sidor… Ctrl+K
Öppna PDF-fil eller bild… Ctrl+O
Nytt FineReader-dokument Ctrl+N
Öppna FineReader-dokument… Ctrl+Skift+N
Spara dokument som Ctrl+S
Spara sidor som bilder… Ctrl+Alt+S
Skicka dokument med e-post Ctrl+M
Skicka bilder med e-post Ctrl+Alt+M
Skriv ut text Ctrl+P
Skriv ut bild Ctrl+Alt+P

Upp

Redigera-menyn
Kommando Snabbtangenter
Ångra Ctrl+Z
Gör om Ctrl+Enter
Klipp ut Ctrl+X
Kopiera

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Klistra in

Ctrl+V

Shift+Insert

Radera Radera
Välj alla Ctrl+A
Sök… Ctrl+F
Sök nästa F3
Ersätt… Ctrl+H

Upp

Visa meny
Kommando Snabbtangenter
Visa sidfönster F5
Visa endast bildfönster F6
Visa bild och textfönster F7
Visa endast textfönster F8
Visa zoomfönster Ctrl+F5
Nästa fönster Ctrl+Tabb
Föregående fönster Ctrl+Skift+Tabb

Upp

Dokument-menyn
Kommando Snabbtangenter
Läs dokument Ctrl+Skift+R
Analysera dokument Ctrl+Skift+E
Gå till nästa sida

Alt+Nedpil

Page Up

Gå till föregående sida

Alt+Upppil

Page Down

Gå till sida… Ctrl+G
Stäng aktuell sida Ctrl+F4

Upp

Sida-menyn
Kommando Snabbtangenter
Läs sida Ctrl+R
Analysera sida Ctrl+E
Redigera bild… Ctrl+Skift+C
Ta bort alla områden och text Ctrl+Delete
Radera text Ctrl+Skift+Delete
Sidegenskaper… Alt+Enter

Upp

Område-menyn

Kommando Snabbtangenter
Läs in område Ctrl+Skift+B
Ändra områdestyp till Text Ctrl+2
Ändra områdestyp till Tabell Ctrl+3
Ändra områdestyp till Bild Ctrl+4
Ändra områdestyp till Bakgrundsbild Ctrl+6
Ändra områdestyp till Streckkod Ctrl+5
Ändra områdestyp till Tolkningsområde Ctrl+1

Upp

Verktyg-menyn
Kommando Snabbtangenter
Uppgiftshanterare… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Skift+H
Visa ordlistor… Ctrl+Alt+D
Språkredigerare… Ctrl+Skift+L
Mönsterredigerare… Ctrl+Skift+A
Verifiering… Ctrl+F7
Nästa fel Skift+F4
Föregående fel Skift+F5
Alternativ… Ctrl+Skift+O

Upp

Hjälp-menyn
Kommando Snabbtangenter
Hjälp F1

Upp

Allmänt
Kommando Snabbtangenter
Gör markerat textstycke fetstilt Ctrl+B
Gör markerat textstycke kursivt Ctrl+I
Stryk under markerat textstycke Ctrl+U
Gå till tabellcell Piltangenter
Växla till fönstret Sidor Alt+1
Växla till fönstret Bild Alt+2
Växla till fönstret Text Alt+3
Växla till fönstret Zooma Alt+4

Upp

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.